Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5 - - Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön- Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön- Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület Közgyűlésének szavazati és tanácskozási joggal rendelkező tagjai ebben az esztendőben április 24-én gyűltek össze, hogy egyházi törvényeink értelmében megtartsák rendes évi közgyűlésüket. Ezúttal a celldömölki templom adott otthont a tanácskozásnak.

Az alkalom Smidéliusz Zoltán püspökhelyettes áhítatával kez-dődött, majd Ittzés János püspök olvasta fel jelentését, amelyben három témakörre osztotta gondolatait. Elsőként Ézsaiás próféta vigasztaló szavait idézte, amely a fogságban sínylődő népéhez vitte a szabadulás örömhírét. Nekünk és gyülekezeteinknek van szükségük vigasztalásra! Isten számon tartja ígéreteit, s adott szaváról nem feledkezik meg soha. Ha érték, érik Isten népét csalódások, akkor annak sohasem Isten volt az oka, hanem az, hogy népe nem jól értette őt. A Szentlélek vigasztalását kérte a püspök, ő tegye hatékonnyá szolgálatunkat, hogy sokan nyerjenek vigasztalást általunk! A fontos események és évfordulók ismertetése mellett kitért az uniós csatlakozással kapcsolatos felelősségünkre is. Végezetül örömeinket és gondjainkat foglalta össze az egyházkerület lelkészi vezetője. Elnöktársa, dr. Weltler János egyházkerületi felügyelő jelentésében az elmúlt esztendő eseményeinek fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy sok olyan esemény volt a 2003-as évben, amiért hálát adhatunk Istennek. Országos egyházi törvényeink és kerületi határozataink, illetve éves munkatervünk szerint dolgozhattunk. Továbbra is hangsúlyozta a törvényesség betartásának fontosságát. Kiemelte, hogy sajnálatos módon két olyan dolog is van kerületünk-ben, amely megosztja a híveket és az egyházi vezetőket is. Az egyik az új liturgia kérdése, amely valószínűleg a bevezetési módszerei miatt váltott ki ellenállást többekből. A másik kérdés még ma is egyházkerületünk elnevezése. Végezetül elmondta, hogy a kerületek figyelik a másikban folyó munkát, és ami jó, tovább fejleszthető, azt szívesen átveszik. Például a kerületi nap, a kórustalálkozó, a hittankönyv használata követőkre talált a másik kerületekben is. Az elnökség jelentéseihez kapcsolódó hozzászólások után Deme Dávid lelkészi jegyző ismertette a közgyűlés előtt tartott presbiteri ülés határozatait. Ebben elhangzott, hogy az elnökség a saját hatás-körében kiutalható támogatások összegét duplájára, 400.000 forintra emelte. A Somogy-Zalai Egyházmegye 400.000 forintot kap az egyházkerületi keretből az egyházmegye gyülekezeteinek történetét feldolgozó könyv kiadására. A külmisszió támogatására 200.000 forintot szavazott meg a presbitérium, amelyet – kérés alapján – ebben az évben egy Indiában élő diák tanulmányinak támogatására utalnak ki. A Fejér-Komáromi Egyházmegye kérésére, mely szerint a nagyvelegi kastély tervdokumentációját szeretnék elkészíteni, az egyházkerület egymillió forinttal járul hozzá. Bízva abban, hogy az Országos Egyház is támogatja a térség belmissziói munkáját támogató épület átépítési terveit. A kerületi tisztségviselők jelentése után az új egyházkerületi ügyész megválasztására került sor, amely dr. Hidas János országos ügyésszé választása miatt vált szükségessé. A közgyűlés egyhangú-lag adta szavazatát dr. Tölli Zoltán soproni ügyvédre, akit Ittzés János püspök ünnepélyesen beiktatott hivatalába. Végezetül a közgyűlés egy beadványt tárgyalt, amely az egy-házkerület nevének módosítására tett javaslatot. Az elnökség jelentései, valamint a hozott határozatok a legközelebb megjelenő Evangélikus Közlönyben részletesen olvashatók.

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster