Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 5 - - Hálaadások ünnepe Bobán

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Hálaadások ünnepe Bobán

Néhány évvel ezelőtt a bobai evangélikusok alapítványt hoztak létre, hogy ennek támogatásával renoválják 220 éves templomukat. Amikor elkezdték a felújítást, még senki nem gondolta, hogy majd a befejezés utáni hálaadó istentisztelet ünnepségsorozattá fog válni. Egy váratlan tragédia nem megosztotta a munkálatokat, hanem újabb lendületet adott a folytatáshoz, sőt a közösség építéséhez is …

A vas megyei kis község temploma zsúfolásig megtelt a hálaadó istentiszteleten április 25-én délután. A templomszentelés liturgiájával kezdődő ünnepségen Ittzés János püspök mellett Vető István esperes és Rostáné Piri Magda bobai lelkésznő segédkezett. A jó Pásztor vasárnapján az egyházkerület vezetője Ezékiel pró-féta könyvének 34. fejezetéből idézett igeverseket prédikációjához. Az istentisztelet utáni közgyűlésen Szolnoki András felügyelő köszöntötte a megjelenteket, majd Szelestey László a Bobai Evangélikus Templomért alapítvány kuratóriumának elnöke ismertette a felújítás menetét. Ebben visszatekintve elmondta, hogy 1961-ben volt utoljára renoválás. A több mint 22 millió forintból végzett munkálatokhoz – többek között – az Országos Egyház, az egyházkerület és a hívek adományai is hozzájárultak. Ezután Rostáné Piri Magda lelkésznő egy másfél évvel ezelőtti tragédia pillanatképeinek felidézésével kezdte beszámolóját. Már javában folyt a templomrenoválás, amikor 2002. december 10-én tűz következtében kiégett a lelkészlakás. Kiemelte, hogy ő most első-sorban nem az épületekért, hanem az emberekért ad hálát, akiket Isten Lelke segítőkészségre indított. A közel 16 milliós parókia-felújításhoz az egész országban gyűjtést szerveztek. Külön kiemelte a veszprémi gyülekezet testvéri segítségét, akik egymillió forintot adományoztak a bobaiaknak. Az ünnepségen a gyülekezet és az önkormányzat külön köszöntötte a lelkésznőt, aki éppen két évtizede pásztorolja a bobai evangélikusokat. Végezetül a gyülekezet kivonult a parókia elé, ahol az esperes megáldotta a megújult paplakot.

Regionális hozzárendelés: Bobai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster