Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6 - „Békesség, békesség!” – de nincs békesség!

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

„Békesség, békesség!” – de nincs békesség!

Hiszen apraja-nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája, papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! – de nincs békesség! Jer 6, 13-14

Talán nem hangzik cinikus megjegyzésként, ha általánosságban azt állítom, hogy amikor mi a politikusoktól azt halljuk, hogy biztonságos, békés, jobb és szebb jövőről beszélnek, akkor szinte automatikusan a bizonytalanság és békétlenség aggodalma tör fel bennünk. Az utóbbi évtizedekben már belénk rögzült, hogy ilyenkor a félelem járjon át minket. Vajon mi vár ránk, amikor szinte menetrendszerűen visszatér a békés jövő ígérete? Mert bizony nagyon gyanús az, ha valaki békességet hirdet. Gyanús az, ha azzal áltatnak bennünket, hogy néhány év múlva jobb lesz, csak még ezt az egy-két évet kell kiböjtölnünk. Szinte ma is megelevenedik előttünk az egykori jeremiási prófécia, amikor a népet, Isten népét a vezetők, a papok úgy nyugtatták, és a nép romlását úgy próbálták gyógyítani, hogy szüntelenül a békességről beszéltek, és arra is intettek mindenkit. Mintha ez megoldás lenne a problémákra. Ha ma józanul tekintünk a jövőbe, és mindenféle korjelet figyelembe veszünk, akkor ki kell mondanunk őszintén, hogy nagyon bizonytalan jövő előtt állunk. A több ezer éves jeremiási igében ennek legfőbb oka is világosan kiolvasható: Minden ember tudja, hogy egy élete van, ebben szeretne jól élni, így mindenki a maga hasznát keresi. Nem vagyunk képesek összefüggésben látni az életünket úgy, mint aki tisztában van vele, hogy minden, amink van, azt az elődeinktől örököltük, és az utódainktól kaptuk kölcsön, így el is kell számolnunk vele. A legnagyobb probléma mégis az, hogy pénzért mindent meg lehet vásárolni. Eladó a lélek, a lelkiismeret, a becsület, a tisztesség, a hírnév. Ugyanakkor mindez meg is vásárolható. És valóban el lehet takarni ezt egy kegyes szólammal, amely azt hirdeti, hogy nem is ez az igazi probléma, hanem a békétlenség. Aki mindezek ellen felemeli a szavát, az a békétlen ember. Mi is megtapasztalhatjuk, hogy a békesség puszta hirdetésével a hamis próféták azt a benyomást akarják kelteni, hogy minden a legnagyobb rendben van, senkinek sem kell nyugtalankodnia. És ez sokak számára hihető is, hiszen alapvető emberi vágy a békesség megélésének igénye. Még városnevekben is megfogalmazták ezt a fajta békességet. Jeruzsálem neve magában hordozza az Istentől jövő békesség, a shalom szavát. De talán nincs több olyan város a világon, ahol ennyi háború és békétlenség dúlna, mint az ősi izraeli fővárosban. Másik példaként említhetjük, hogy a szlovákok Pozsonynak ünnepélyesen a Bratislava nevet adták, ami azt jeleneti, hogy szlávok testvérisége, barátsága, békessége. Mintha valóban lenne szláv testvériség. A történelem viszont bebizonyította, hogy azok az országok, amelyekben a kü-lönféle szláv népeket összezárták, mind széthullottak. Szétesett a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia is. De mégis jött valaki, aki másképpen értelmezte a békességet! Jézus első szava a feltámadása után ez volt: Békesség néktek! És az ő szájából minden másképpen hangzik. Mert mögötte nincs hatalomvágy, nyereségvágy, problémaleplezés. Mert ő a lelki békességet akarja adni nekünk, amire igazán vágyunk. Ő nem politikus, nem politológus, nem statisztikus, nem filozófus, és nem közvélemény-kutató, hanem az élő Isten Fia, aki legyőzte a halált, és akiben megbékéltette Isten magát a világgal. Ő ezt a fajta megbékélést hirdeti. És ennek hirdetését bízta mindannyiunkra. Ez a békesség, ami tőle jön, nem kelt félelmet bennünk. Ez olyan, mint amit a gyermek akkor érez, amikor édesanyja magához öleli. Tőlünk és körülményeinktől független. Ez a békesség szeretne elkísérni bennünket életünk minden napján. Mert Jézus nem pusztán kívánja nekünk a békességet, hanem adja. Ő nem átmeneti megoldásokban gondolkodik felőlünk. Ő nem hangulatjavító intézkedésként képzeli el a békességről szóló beszédét. Ő a kegyelmével hirdet ezt nekünk. Az ő közelében megtapasztalhatjuk, hogy bármilyen bizonytalan a földi létünk, ha jelen van az életünkben, akkor békességünk van. Legyen ez erőforrás számunkra.

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster