Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6

6. szám - 2004/06/11

   

Hírek

- Evangélikus nyugdíjasház szentelése Sopronban
Április utolsó napjának délutánján Ittzés János püspök szentelte fel, a soproni Kisfaludy és Gyóni Géza utca által határolt területen felépült evangélikus nyugdíjasházat. Az erre az alkalomra templommá átalakult nagyteremben Lk 24,29 alapján ... >>

- Ökumenikus imaliturgia európai uniós tagságunk tiszteletére
Május 1-jén délelőtt a veszprémi székesegyházban – a megye társadalmi és politikai vezetőinek jelenlétében – ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek meg hazánk európai uniós csatlakozásáról. Az imaliturgiában részt vett és ... >>

- Határtalan lelkésztalálkozó Nemeskéren
Az Ausztriai Evangélikus Egyház püspöke és szuperintendensei az egyházfőtanács hivatalának munkatársaival együtt május 1-jén délután testvéri találkozóra és rövid imaliturgiára hívták a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökségét, valamint – az ... >>

- Hálaadás Balatonbogláron
Gyakran szólnak tudósítások arról, hogy sok nemzedékkel ezelőtt alakult gyülekezetek ünnepi istentisztelet keretében adnak hálát évtizedekkel vagy akár évszázadokkal ezelőtt felépült templomukért, annak megújulásáért. Rendhagyó módon ... >>

Gyurátz Ferenc ösztöndíj – első alkalommal
A kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában az iskolai élet legszebb ünnepét, a ballagást ebben az évben új esemény gazdagította. Május 7-én az iskola történetében a legtöbben, az iskola 5 osztályának 124 ... >>

Társadalmi dialógusok…
Komárom megye közgyűlésének elnöksége ebben az esztendőben is megrendezte immár hagyományos konferenciáját, melyet az egyházak és a társadalom közötti párbeszéd jegyében hívtak össze. >>

Missziói nap Nagykanizsán
Május utolsó előtti szombatján Nagykanizsán gyülekeztek a Dunántúl evangélikusai az immár hagyományos Kerületi Missziói Napra. Lélekben együtt voltunk azokkal a testvéreinkkel, akik Pakson és Szolnokon élték meg az összetartozás nagy élményét. >>

Orgonaszentelések egyházkerületünkben
A Győr közelében fekvő Kajárpéc 1788-ban épült evangélikus templomának orgonáját a híres Angster cég építette 1913-ban, ahhoz kapcsolódva, hogy a gyülekezet úgy döntött, teljesen megújíttatja a templom belső részét. >>

- Kápolnaszentelés Lajoskomáromban
Lajoskomáromban A pünkösd előtti szombaton Ittzés János püspök felszentelte a lajoskomáromi gyülekezet Agapé szeretetotthonának új szárnyát. Az immáron tizenkét éve működő intézmény egy, a lelki épülést és gazdagodást szolgáló ... >>

- METT küldöttség Győrben
A Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete (METT) május 11. és 14. között rendezte meg ezévi konzultációját Budapesten. A konferencia másnapján a küldöttség néhány tagja látogatást tett a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület győri ... >>

- Egyházkerületi kórustalálkozó Pápán
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben ebben az évben is megrendezésre került az – immár hagyományos – Cantate vasárnapi kórustalálkozó. Ezeken az alkalmakon az egyházkerület minden egyházmegyéje egy-egy kórussal képviselteti magát. A ... >>

Megkérdeztük

Bogdányi Gábor informatikust, az Evangélikus Internet Munkacsoport vezetőjét
Kerületünk gyülekezeteiben 13 eMagyarország pont nyílik. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) felkérése alapján egyházunk részt vesz az eMagyarország programban, melynek célja, hogy a magyar lakosság lehető legszélesebb köre ... >>

Lelki táplálék

Jézus, könyörülj rajtam! (Lk 11, 5-8)
„Kétezer évnek előtte élt ezen a földön egy ismerősöm, milyen világot összekapcsoló gondolat! Az akkori emberekből és az utánuk valókból is por lett, a porból fű lett, a fűből tudja isten, mi lett, de ő, az én ... >>


Isten azért adta mindnyájunkra a halált, és rakta legkedvesebb gyermekeire és keresztényeire a Krisztus keresztjét mérhetetlen sok szenvedéssel és fájdalommal, sőt néha még bűnbe esni is engedi, csak azért, hogy alkalom legyen a mélységbe ... >>

„Békesség, békesség!” – de nincs békesség!
Hiszen apraja-nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája, papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! – de nincs békesség! Jer 6, 13-14 >>

A pásztorolt gyülekezet (Ez 34,1-16)
Mit jelent a pásztorolás? Áldást és átkot egyszerre. Áldás, csodálatos létforma egyben tartani és jól tartani a rábízott juhokat. Amikor legeltetés ideje van, akkor jó füvű legelőre terelni őket, amikor itatásnak van ideje, akkor ... >>

Aktuális

A Vasi Evangélikus Egyházmegye táborai Őrimagyarósdon
Alsósok: június 27-július 3 Táborvezető: Benedek János Felsősök: július 4-július 10 Táborvezető: Giczi Nikolett Ifjúsági: július 11-július 17 Táborvezető: Kalincsák Balázs Zenei tábor: augusztus 8-14 Táborvezető: Kalincsák ... >>

Nyári táborok Rábcakapin
Július 11-17 és 18-24: ALKOTÓTÁBOROK Jelentkezni lehet: Horváth Anitánál, e-mail: hanita76@freemail.hu 9400 Sopron, Balogh Á. u. 16. Tel.: (30) 854-2025 vagy Tubán Józsefnél, e-mail: tubanjozsi@freemail.hu 9300 Csorna, Köztársaság u. 10. Tel.: ... >>

Tájékoztató a Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári programjáról
Nyári külmissziói konferenciánkat július 4-7-ig, vasárnap délután 3-tól szerda délig rendezzük Piliscsabán. Ez a pár nap azért lesz érdekes, mert nemcsak a külmisszió felnőtt baráti körét, hanem a gyerekeket is ide hívjuk. Így gyermekes ... >>

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület eseménynaptára 2004. június 13 és július 11. között
- Bük, 2004. június 19. szombat – lelkészbeiktatás
A büki gyülekezet megválasztott lelkészét, Szakos Csabát június 19-én iktatja be hivatalába Vető István, a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese. Az ünnepség 14 órakor kezdődik ... >>

Szélrózsa 5. Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó Tata, 2004. július 21-25
A VILÁG VILÁGOSSÁGA www.evifportal.hu További információ, jelentkezés és szállásfoglalás: Szabados Szilviánál a (30) 326-2888 telefonon, vagy e-mailban: szszabados@lutheran.hu >>

PÜSPÖKI KÖRLEVÉL
Hazánk történelmi mérföldk?höz érkezett. Június 13-án vasárnap azért járulunk az urnákhoz, hogy kifejezésre juttassuk, melyek azok a személyek, akikre Magyarország képviseletét öt éves id?tartamra bizalommal rábízzuk. >>

Egyháztörténet

Az istentisztelet megújulásának nagy korszakai
Az egyháztörténet és benne az istentisztelet története világosan jelzi, hogy az egyház tanítása, az igehirdetés tartalma és az istentisztelet megjelenési formája a legszorosabb kapcsolatban vagy egy-mással. Az evangélium igehirdetésben és a ... >>

Az igeszolgálat küzdőtársai – a léviták
Június a tanévzárók, az általános iskolai ballagások hónapja. Ilyenkor mondunk köszönetet pedagógusainknak a tanév alatt végzett munkájukért. Lapunkban ezzel a cikkel szeretnénk megemlékezni azokról az egykori tanítókról, akikre nemzedékek nevelése ... >>

Versek

LÉLEKTŐL LÉLEKIG
Állok az ablak mellett éjszaka,
S a mérhetetlen messzeségen át
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd
Távol csillag remegő sugarát.
>>

Visszhang

Milyen mélyen vannak a gyökerek?
Globalizálódó világunkban és az EU-csatlakozás után is egyre több fórum hangoztatja az önazonosság, az identitás fontosságát. Történelmi tapasztalat, hogy az elrabolt kis gyermekből nevelt janicsárokat eredményesen lehetett bevetni a csatában ... >>

Egyéb

Egyedül voltam
Átlagos, hűvös, szeles délután volt. Véget értek a minden vasárnapi főistentiszteletek, és már a szórványok egyikében, a kultúrház előtt fékezett a szolgálati gépkocsi. Senki nem volt még ott, valamivel korábban érkeztem. >>

Evangélikus dogmatika dióhéjban 7.
Isten a világ Teremtője. Ez nem azt jelenti, hogy a nemlétezőből életre hívta és megalkotta a látható és láthatatlan világmindenséget, s aztán magára hagyta, hogy a belérejtett okokozati összefüggések láncolatán át, mint a felhúzott ... >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP
Egymás terhét hordozni, ez nagyon kívánatos, de nem könnyű feladat. A teher nem mindig egyforma! Van könnyebb, és van nehezebb. Van fizikai teher, és van lelki teher is. >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP
Az Emberfia nevet Jézus önmagára alkalmazta. Az ószövetségi eredetű név az Istentől küldött Messiásra utalt, tehát olyan valakire, aki Isten küldötteként jön és tevékenykedik közöttünk. >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP
Ez a biztató hívogatás igen sok embernek szól. Lehetséges, hogy Jézus idejében ez a hívogatás az Isten törvényének túlrészletező, szinte áttekinthetetlen magyarázgatása megtartásának súlyos terhe alatt megfáradtaknak is szólt, akik szinte már ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP
Az igehirdetők méltóságát húzza alá Jézus mondata. Egyszer Jézus maga helyett elküldött 72 tanítványt Palesztina városaiba és falvaiba, hogy hirdessék az evangéliumot, és végezzenek különféle szeretetszolgálatot. >>

Arcképcsarnok

Nagy Dániel
Amikor a távoli kis faludból, Tetétlenről Oroszlányba költöztél, Isten elhívó és küldő szavának engedelmeskedtél, mint egykor Ábrahám. >>

Nagybocskai Vilmos
Született 1920. február 6-án Alagon. Itt végezte a négy elemit. Majd a Fasori Evangélikus Gimnáziumba nyert felvételt, ahol jeles eredménnyel végzett. >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster