Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6 - Nagybocskai Vilmos

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

Nagybocskai Vilmos

1920- 2004

Született 1920. február 6-án Alagon. Itt végezte a négy elemit. Majd a Fasori Evangélikus Gimnáziumba nyert felvételt, ahol jeles eredménnyel végzett.

Utána két évig műszaki tisztviselőként dolgozott, majd elhívást kapott a lelkészi szolgálatra. Felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Soproni Hittudományi Karára. Mind a négy évet kitüntetéssel végezte. A Horthy-ösztöndíjat is elnyerte. Raffay püspök avatta lelkésszé. Rövid józsefvárosi szolgálat után a pilisi gyülekezetbe kapott megbízást. 1945-ben feleségül vette Ulbrich Líviát. Egy leányuk és két fiúgyermekük született. 1947-ben közfelkiáltással választotta lelkészévé a pilisi gyülekezet. A németek által felrobbantott templomtorony helyreállításával kezdődött szolgálata. 1958-ban az Ordass püspök melletti kiállása miatt állásából egy rövid ideig felfüggesztették, majd a Békés megyei Gerendásra helyezték. Alig telt el négy hónap, amikor elhunyt legkisebb fiuk, Péter. A 16 éven át hűséggel végzett szolgálat közben a gyülekezet itt is szeretettel fogadta. 1974-ben a kiskőrösi gyülekezetbe küldte Káldy Zoltán püspök. 1986-ig, nyugdíjba meneteléig, itt szolgált. Majd Nagyatádra költözött, ahol 1992-től, ahogy ő emlegette „Sikter János segédlelkészeként” szolgált. Ő volt a gyülekezet első helyben lakó lelkésze. Mindvégig hittel, örömmel, alázattal osztotta meg lelkésztársaival mindig megcsodált teológiai felkészültségét. Élete utolsó szakaszában két teológiai munkát is lefordított. (Schniewind: „A lelkészi szolgálatban állók lelki megújulása”; Luther: „Heidelbergi disputáció”) Az 59. házassági évfordulóját megélhette, de a lelkészi gyémántdiploma átvételét már nem. Az elmúlt év őszén súlyos betegség támadta meg. A januári műtét után már nem tudott fölépülni. Családja, szolgatársai és négy gyülekezet szeretete kísérte el utolsó földi útján, s adott hálát Isten emberéért. Koporsója mellett Smidéliusz Zoltán püspökhelyettes hirdette Isten igéjét Ézs 46,4 alapján.

Deme Dávid (evang lelkész, Nagykanizsa)

Regionális hozzárendelés: Nagyatádi Evangélikus Leányegyház


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster