Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6 - Egyedül voltam

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

Egyedül voltam

Átlagos, hűvös, szeles délután volt. Véget értek a minden vasárnapi főistentiszteletek, és már a szórványok egyikében, a kultúrház előtt fékezett a szolgálati gépkocsi. Senki nem volt még ott, valamivel korábban érkeztem.

Nekiálltam összeszedni a holmimat. Agenda, Biblia, énekeskönyv, paténa, cibórium, kehely, úrvacsorai kendők, a kölcsönbe kapott kis orgona, amellyel kántor híján a gyülekezet énekét úgy-ahogy erősíteni szoktam, a hozzávaló adapter és hosszabbító, valamint az anyaegyház templomából gyülekezeti használatra elhozott énekeskönyvek… A hónom alá, a zsebembe, a két kezembe, a karomra fogtam, dugtam, simítottam, lapítottam őket, és hihetetlen manőverezések után beügyeskedtem magamat az ajtón. Mert egyedül voltam. Nem a szél és eső miatti sietség, nem a kényelem és a magamutogató rátartiság vitt rá a zsonglőrködésre. Hanem az, hogy az anyaszentegyház lelkésze vagyok, és mint ilyen, megszoktam… nagyon is megszoktam az egyedüllétet. Azt, hogy bármi teendő adódik, a gyülekezetek, a presbiterek, a tisztségviselők, az egyházközség perifériáján élő „szolgáltatásigénylők” mind a lelkészre várnak, őt hívják, őt ugrasztják, rajta kérnek számon. Hivatalos ügyek, templomfelújítás, parókiafestés, pénzügyek, a gyülekezet látogatása, rendezvények szervezése, adminisztráció – mind a pap dolga, egy személyben. „Hiszen magának amúgy sincs más dolga, csak hogy vasárnap misézik…” Jól van ez így? Az egyház ügye csak a megkereszteltek néhány ezrelékének, a hivatalosan felavatott lelkészeknek a szívügye…? „Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak…” (ApCsel 2,44).

Tubán József (evang. lelkész, Csorna)

Regionális hozzárendelés: Csornai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster