Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP

Krisztus mondja: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el.” (Lk 10,16)

Az igehirdetők méltóságát húzza alá Jézus mondata. Egyszer Jézus maga helyett elküldött 72 tanítványt Palesztina városaiba és falvaiba, hogy hirdessék az evangéliumot, és végezzenek különféle szeretetszolgálatot.

Úgy látszik, hogy erre a szolgálatra abban az időben is szükség volt, amikor még Jézus személyesen is járta Júdea és Galilea vidékeit, mert mindenhová nem juthatott el. Jézus hírnökeinek kettesével kellett járniuk, munkatársakként egymást segítve a szolgálatban, amelyet azóta sem lehet egyes-egyedül végezni, mert ma is munkatársakra van szükség, akik különböző látásaikkal, de egy Lélektől vezéreltetve végzik a szolgálatukat. Nagy méltóság ez, amivel felruházta őket Urunk, mert hiszen az ő szószólóinak kell lenniük. Azért a mai igehirdetőkre is ilyen szemmel kell nézni, mivel a Szentlélek vezetésével Jézus evangéliumát hirdetik, és így végső soron az őt küldő mennyei Atya örömüzenetét tolmácsolják. Kérdés az, hogy tudjuk-e ilyen értelemben hallgatni őket?

Völgyes Pál (nyug. evang. lelkész, Bakonycsernye)

Regionális hozzárendelés: Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster