Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP

Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)

Ez a biztató hívogatás igen sok embernek szól. Lehetséges, hogy Jézus idejében ez a hívogatás az Isten törvényének túlrészletező, szinte áttekinthetetlen magyarázgatása megtartásának súlyos terhe alatt megfáradtaknak is szólt, akik szinte már egy lépést se tehettek, mert mindig mérlegelniük kellett, hogy mit szabad és mit nem szabad megtenniük.

Belefáradtak a rengeteg követelmény teljesítésébe. És talán azért is foglalta össze Jézus a törvény és a próféták követelményeit két parancsolatba, amely könnyen megjegyezhető volt, és amelyre mindenki figyelhetett, és amely ma is érvényes: Istent és embertársat szeretni! De az eddigieken túl az élet terheinek hordozásába is nagyon bele lehet fáradni. A testünk betegségei, különféle bajai bizony nagyon nehézzé teszik az életet. Ezeknek hittel való elhordozása könnyít a teherviselésben. De nagyon-nagyon fárasztóak azok a lelki terhek és bűnök, amelyek ránehezednek az emberekre: a megromlott családi viszonyok, felbomló házasságok, szenve-délybetegségek rabjainak vergődése, a sokféle csalódással megter-helt lelkek. Jó lenne, hogyha meghallanánk Jézus hívogató szavát, reá figyelve csendesednénk el, és tudnánk nála nyugalmat találni, bűnbánatot tartva, mert bűnbánat nélkül nincs megnyugvás.

Völgyes Pál (nyug. evang. lelkész, Bakonycsernye)

Regionális hozzárendelés: Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster