Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6 - - Evangélikus nyugdíjasház szentelése Sopronban

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Evangélikus nyugdíjasház szentelése Sopronban

Április utolsó napjának délutánján Ittzés János püspök szentelte fel, a soproni Kisfaludy és Gyóni Géza utca által határolt területen felépült evangélikus nyugdíjasházat. Az erre az alkalomra templommá átalakult nagyteremben Lk 24,29 alapján hirdette Isten igéjét az egyházkerület vezetője.

Az ünnepi istentiszteletet követően a gyülekezet felügyelője – Kebelei Ferenc – köszöntötte azokat, akik elfogadták meghívásunkat, s velünk együtt adtak hálát Istennek mindazért, ami megvalósulhatott. Majd így szólt: „A mai nap gyülekezetünk számára kiemelkedő ünnep, hiszen több mint 70 év után új létesítményt adunk át használatra gyülekezetünk tagjainak és városunk lakosságának, s evvel folytatjuk gyülekezetépítő őseink tiszteletre méltó hagyományait, hiszen a soproni evangélikusság mindig arra törekedett, hogy ne csak a gyülekezetben folyjék aktív gyülekezeti élet, hanem a város közéletében is mindig tevékenyen vegyenek részt a gyülekezet képviselői. A város életében jelentős szerepet töltöttek be egykor és ma is intézményeink, iskoláink, árvaházunk, egyesületeink, alapítványaink.” Az elképzeléstől a megvalósulásig terjedő időszakról Gabnai Sándor, a gyülekezet vezető lelkésze a következőket mondta: „Ter-veink megvalósításához két forráshoz tudtunk nyúlni. Mindenekelőtt jelentős segítséget adott a Széchenyi-terv keretein belül elnyert 150 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás. A másik fő forrás pedig a gyülekezet egykori tulajdonát képező, Fő tér 6. számú, úgynevezett Fabricius-ház anyagi kártérítéséből származott.” Mihácsi Lajos, a nyugdíjasház igazgatója a jelenről szólt. „Szép és hatalmas feladat, amit a soproni egyházközség felvállalt azzal, hogy megtette az első lépéseket azért, hogy megépüljön ez a ház. S bízunk abban, hogy Urunk megadja mindazt az anyagiakon túl is, ami a mindennapokhoz kell: szeretetteljes munkatársakat, derűs lakókat, s ehhez a szolgálathoz mindnyájunknak derűt, erőt, kedvet, hitet.” A 49 idős ember gondoskodását felvállaló otthonban még van néhány kétszemélyes apartmanban hely. Várjuk a jelentkezőket. A beszámolók sorát otthonunk egyik lakója – Somogyi Edit – személyes vallomástétellel zárta. Szólt arról, hogyan érzik magukat új otthonukban. Nehéz kiemelni bármit is az elhangzottból, mégis, hadd álljon itt egy rövid gondolat: „Olyan otthonunk lett ez a ház, ahol mindenünk megvan. A jó szívvel adott étel, a tisztára takarított lakrész, a tisztára mosott, vasalt ruha. Hetente megjelenik orvosunk, szobánkba hozzák a havi gyógyszeradagunkat a nővérek. Ha kórházi vizsgálatra van szükségünk, autóval viszik oda a nehezen közlekedőket. Még gyógytornászunk is van, aki hetente két alkalommal megmozgatja az arra vállalkozó lakókat. … Ez a ház nemcsak otthonunk, de lelki otthonunk is, mert igazgatónk szolgálatával közénk jött Isten igéje. Minden szombat délután istentiszteleten várjuk az ige üzenetét, vigasztalását, eligazítását. Havonta egy alkalommal részesülhetünk úrvacsorában is. Naponként ebéd előtt az Útmutató igéinek felolvasása jelenti számunkra a lelki táplálékot. Ezek nélkül az alkalmak nélkül a sokféle jó mellett is szegény maradna életünk.” Isten áldása kísérje az otthon életét, szolgálatát, s legyen Urunké mindörökre a dicséret.

Mihácsi Lajos

Regionális hozzárendelés: Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster