Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 7 - - Lelkésziktatás Körmenden

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Lelkésziktatás Körmenden

Egy nógrádi kis faluból, Ősagárdról hívta meg a Vas megyei város evangélikussága Szolga Tőkés Sándort, akit Vető István esperes június 5-én iktatott be a megüresedett lelkészi állásba. Az igehirdetés szolgálatát Ittzés János püspök végezte, aki 1Kor 4,1-2 alapján bátorította szolgatársát.

Szószékfoglaló igehirdetésének alapigéjét Szolga-Tőkés Sándor Fil 4,13-ban találta meg. Tapasztalata szerint, akit kiválasztott magának az Úr, addig szorongatja, míg sarokba nem szorítja. Vele is ezt tette. Súlyos betegsége miatt sokan a szemére vetették, hogy feleslegesen tanul teológiát, hiszen emberi számítás szerint úgysem éli meg a diplomaosztót. Kegyelem, hogy most a körmendi szószéken szólhat az Istentől kapott erőről. Dánielék vallomását érezte magáénak, akik a szorongattatás idején azt mondták, hogy ha az Úr nem segítene rajtunk, akkor is ő az Isten. Gyakorló lelkészként is többször érezte, hogy nehezen tud felmenni a szószékre, mert a kísértő azt súgta a fülébe, hogy nem fog sikerülni. De az igeolvasás után mégis erőt kapott. Azt szeretné, ha Körmenden is meghallanák szavát, amiért ide küldetett. Szíve mélyén hiszi, hogy ébredés lesz a gyülekezetben, hiszen Isten ezért tartotta életben, és ezért van itt. A közgyűlésen a köszöntések között dr. Nagy Árpád felügyelő elmondta, hogy egy új korszak kezdődik a körmendi gyülekezet életében. Zügn Tamás, a gyülekezet korábbi lelkésze pedig hangsúlyozta, hogy az itt töltött tíz év emlékének élményét nem lehet a közösségtől elválasztani. Öröm számára, hogy az ő, valamint a gyülekezet élete is révbe jutott. Dr. Nagy János egyházmegyei felügyelő utalt arra, hogy más földrajzi és kegyességi körből jött Vasba az új lelkész. Ismerje meg minél jobban az itt élőket. Az ősagárdi gyülekezet küldöttsége is elkísérte egykori lelkészét. Ők együtt élték át a szolgatárs betegségének második szakaszát. Végül elmondták: „Isten látta jónak, hogy itt legyél, Sándor, de tudjuk, hogy rólunk is gondoskodik az Úr”!

Regionális hozzárendelés: Körmendi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster