Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 7

7. szám - 2004/07/11

   

Hírek

- Parókusi alkalmassági vizsga Győrben
A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületének illetékes bizottsága által – az 1997. évi II. tv. 10/A (2) bekezdése, valamint a 3/2003. (V. 23.) országos szabályrendelet rendelkezése szerint – lefolytatott ... >>

- Líceumi aranygyűrűt kapott dr. Weltler János egyházkerületi felügyelő
A Líceum 447. tanévének bezárása a szokásokhoz híven a soproni evangélikus templom falai között történt. Az istentiszteleten Vincze Katalin igehirdetése mellett a 12.-esek végezték a liturgiai szolgálatot. >>

- Három evangéliumi nap Gyenesdiáson - 2004. június 15-17.
Az idei egyházkerületi lelkészevangélizáció azzal a jó hírrel kezdődött, hogy a meghívás a lelkészek házastársainak is szólt. Így a résztvevők fele párjával érkezett. >>

- eMagyarország pont avatása Sárváron
Június 6-án vasárnap délután szép ünnepség keretében megnyílt a sárvári evangélikus eMagyarország pont. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület kiemelt e-pontjának megnyitóján az egyházközség vendége volt Jambrik Mihály, az Informatikai és Hírközlési ... >>

- Lelkésziktatás Körmenden
Egy nógrádi kis faluból, Ősagárdról hívta meg a Vas megyei város evangélikussága Szolga Tőkés Sándort, akit Vető István esperes június 5-én iktatott be a megüresedett lelkészi állásba. Az igehirdetés szolgálatát Ittzés János püspök végezte, aki ... >>

- Hálaadás Kaposváron
Templomfelújítás utáni, valamint a gyülekezet temploma építésének 75. évfordulója alkalmából hálaadó istentiszteletre szólt a meghívás Kaposvárra, ahol június 20-án, vasárnap délelőtt emlékeztek meg e kettős ünnepi alkalomról. >>

- Megújult ékszerdoboz a Balaton partján
Megújult a veszprémi gyülekezet fíliájának, balatonalmádinak evangélikus temploma, az épületet kívül-belül renoválták. Kicserélték az ablakokat, a vízvezetéket, az elektromos berendezéseket, felújították az orgonát, bővítették a sekrestyét, ... >>

- Gyémántdiploma Hernád Tibornak
Gyémántdiplomáját vette át a hatvan éve végzett Hernád Tibor nyugdíjas evangélikus lelkész, aki a veszprémi evangélikus gyülekezetet tizenhét évig pásztorolta, 1944-ben fejezte be teológiai tanulmányait. A gyémántdiplomát dr. Fabiny Tibor ... >>

- Lelkésziktatás Bükön
A termálfürdőjéről híres Vas megyei nagyközség, Bük evangélikusai hálaadó istentiszteletre gyűltek össze június 19-én. Ekkor iktatta be hivatalába Vető István esperes Szakos Csabát, a gyülekezet meghívott új lelkészét. A korábban itt szolgáló ... >>

Megkérdeztük

Terray László evangélikus lelkészt, a Norvég Evangélikus Egyház nyugalmazott lelkészét
A budapesti nagygyűlésre mint a Norvég Evangélikus Egyház tíztagú küldöttségének egyik tagja érkeztem. Az akkori magyarországi állami szervek szemében akkor nem kívánatos elem, persona non grata voltam, akinek normális körülmények között nem adtak ... >>

Lelki táplálék

Televíziós istentisztelet
Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és ... >>

Rohanás az élet elől
Az igazi találkozások mély nyomot hagynak lelkünkben. S ezek azok a nyomok, melyek épülésünkre, lelkünk gazdagodására, életünk kiteljesedésére szolgálnak. Ez az, mikor egyik ember formálja a másikat. >>

Luther Márton
Az az Atyaisten legdrágább könyörületessége, hogy nem a képzelt, hanem a valóságos bűnösöket üdvözíti, vállalva bennünket bűneinkben, elfogadva teljes elvetésre méltó cselekedeteinket és életünket, míg tökéletessé és teljessé nem tesz bennünket. ... >>

A teljesség felé
A nyár gyönyörű szép. A tél fagyosan szorító bilincseiből tavasszal kibomló virágok a gyümölcstermésben teljesítik be küldetésüket. A zöld mezőkön száradó széna illata >>

Versek

BOLDOG, SZOMORÚ DAL
Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szívem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
Van kertem, a kertre rogyó fák
suttogva hajolnak utamra
és benn a dió, mogyoró, mák
terhétől öregbül a kamra. >>

Visszhang

A fekete könyv
Csaknem tíz évvel ezelőtt teológushallgatóként hospitációs gyakorlatot teljesítettem az egyik budapesti gimnáziumban. Itt találkoztam egy fiataloknak szánt felméréssel, amelyet a finn egyház készített és küldött el Magyarországra. >>

Egyéb

Evangélikus dogmatika dióhéjban 8.
Isten mindenhatóságáról, ugyanakkor gondviseléséről volt szó a legutóbb, amelyekkel minden pillanatban fenntartja láthatatlanul a világmindenséget, benne földi világunkat, emberi életünket. >>

The show must go on!
vagyis a „cirkusznak folytatódnia kell"! Körülbelül ezt jelenti a már-már szállóigévé vált fenti mondat. Sok egyéb érzés közül mostanában egyre inkább csak ez zúg a fejemben és egy másik is, a következő: Adj nekem, Uram, kőszív helyett ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster