Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 7 - - Hálaadás Kaposváron

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Hálaadás Kaposváron

Templomfelújítás utáni, valamint a gyülekezet temploma építésének 75. évfordulója alkalmából hálaadó istentiszteletre szólt a meghívás Kaposvárra, ahol június 20-án, vasárnap délelőtt emlékeztek meg e kettős ünnepi alkalomról.

  1. évvel ezelőtt a Kaposváron élő evangélikusok egyezséget kötöttek – kölcsönös segítségnyújtás céljából – a helyben élő reformátusokkal. 1916-ban került ide az első evangélikus lelkész, aki templom hiányában fél évig a reformátusoknál tartott istentiszteletet, majd az önkormányzat 13 évig biztosított egy helyiséget hitéleti célra. 1925 májusában a gyülekezetté szerveződött közösség templom építéséről hozott döntést. 1928-ban Sándy Gyula építészt bízták meg a tervezéssel. Tíz hónapi jól szervezett munka után felépítették a templomot a lelkészlakással együtt, amelyek 1929 júliusában készültek el, és Kapi Béla püspök szentelte fel. Az akkori ökumenikus viszonyokat jellemzi, hogy az építkezésnek református, római katolikus, sőt izraelita támogatói is voltak. Dubovai Géza közel fél évszázadon keresztül volt a gyülekezet lelkésze, akit az ünnepségen távollétében köszöntöttek. Az istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, valamint Szemerei János esperes, ka-űposvári lelkész és Smidéliusz Zoltán püspökhelyettes vett részt a liturgiában. Az istentisztelet utáni közgyűlésen dr. Horváth József felügyelő köszöntötte a megjelenteket, egy másik jubileumra is felhívta a fi-gyelmet. Lelkészük, Szemerei János ezekben a napokban ünnepel-heti tízéves szolgálatát Kaposváron. Ez alkalomból mondott köszön-tőt, majd a renoválás menetét ismertette. Ebben elhangzott, hogy 1995-97 között tatarozták a lelkészlakást. 1999-ben digitális orgonát vásároltak, és 18 ablakot cseréltek a templomban. A renoválás 2003-ban kezdődött, amelyben a tetőcserétől kezdve a vízelvezetésig szin-te mindent megújítottak a templomon. Ennek költsége mintegy 21 millió forint volt. Ennek jelentős részét, 15 milliót az országos egy-háztól kaptak támogatásként, de a város vezetése, valamint a gyülekezeti tagok is jelentős összeggel segítették a munkálatokat. Nagy hangsúlyt kapott a beszámolóban, hogy az elmúlt években az összes felújítási munkákra a hívek adománya 15 millió forint volt. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével és köszöntőt mondott Szita Károly polgármester, Lamperth Mónika belügyminiszter, va-lamint Frenkl Róbert egyházunk országos felügyelője.

Regionális hozzárendelés: Kaposvári Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster