Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 8 - Hamu és gyémánt

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

Hamu és gyémánt

„Akiben a Fiú van, abban van az élet, akiben nincs az Isten Fia, abban nincs meg az élet sem.” 1Jn 5,12

Az elmúlt héten gyakran dúdoltam egy slágert. Mint általában, ennél a slágernél is csak a címe maradt meg bennem. Hamu és gyémánt.

Az egyik az elmúlást hirdeti, a másik az értéket, gazdagságot, egy biztosított jövőt. Ha belegondolunk, a mi életünk is ebben a kettősségben zajlik. Egyrészt az vár ránk, hogy porrá legyünk, hogy visszatérjünk oda, ahonnan teremtettünk. Elszálljon ez a rövidke élet, mint ahogy a szél belekap a hamuba, és messzire repíti azt. Másrészt hatalmas nagy érték is lehet az életünk, amihez ragaszkodhatunk teljes erőnkkel. Egy csillogó drágakő a létünk, amit ajándékba kaptunk Istentől, és amit egymás javára okosan használhatunk. Hamu és gyémánt az életünk egyszerre. Kicsit továbbgondolva felfedezhetjük: ugyanaz az elem, a szén építi fel mindkettőt. Mi adja hát a különbséget? Az, hogy egész másként kapcsolódnak össze a két anyagban a részecskék. A kötések milyensége teszi aztán az egyik szénláncot hamuvá, a másikat pedig gyémánttá. Az ember életének napjai is telnek, nagyjából egyformán. De mégis van valami, ami egész másként kapcsolja össze ezeket a napokat, és válik így az egyik ember élete hamuvá, a másiké gyémánttá. Az Isten szeretete az, ami mássá tehet. Az ő hozzánk való jóindulata az, ami a szürke hétköznapokat megtölti csillogással, és gyémántként ragyoghat életünk ebben a világban. Jézus, a világ világossága adja fényét, hogy csiszolódjunk általa, és szívünk megkapja az ő ragyogását. Akiben megvan a Fiú, abban megvan ez a ragyogás, és vele az igazi élet, akiben nincs meg, abban nincs meg Isten Fia tündöklése sem, és hamu-élet vár reá. Ezzel nem fenyegetni akar bennünket János evangélista sem, és nekem sem az a szándékom, csupán józan ítélőképességre tanít bennünket az ige. Ugyan ki választaná a hamut, ha a gyémánt is az övé lehet?! Ugyan ki akarná közülünk az elmúlást, a teljes megsemmisülést, ha a gyémánt-lét, az örök élet is a miénk lehet?! Jézusban az ítélőképességünk nem hagy cserben. Ő Isten szemében is értékes életre hív és segít bennünket. Hamu vagy gyémánt? Talán most egyértelmű, és higgyük el, Jézusban nem is irreális ez a választás. Gyémánttulajdonosok vagyunk. Egy kicsit most hagyjuk el az embert, és nézzünk tovább. Ami most rossz, amit nehezen viselünk el, ami nyomaszt, bánt, olyan, mint a hamu. Sőt a bűnünk is, és még tovább menve a Sátán hatalma is olyan, mint a hamu. Hogy miért? Mert elszállnak a széllel. Nincs hatalma a Sátánnak az élet felett, hiszen Jézus megtörte uralmát. Bűneinket is maga vitte fel a keresztfára, hogy azok is semmivé váljanak. Valamint minden gond és bánat is megsemmisíthető Jézus Krisztusban. A rossz az életünkben csak ideigvaló, és eltűnhet a szél szárnyán. Viszont Isten hatalma legalább olyan kemény és szilárd, mint a gyémánt. Nem törhető össze. Nincs földi hatalom, még a halál sincs oly erős, sőt nincs olyan gonoszság sem, ami megroppantaná. Isten országa örök és biztos, és benne van a jövőnk biztosítva, az örök élet. Hamu vagy gyémánt? Végül csak a gyémánt marad. Végül Jézusban élni az egyedül jó és értékes. Végül minden Istenben teljesedik be. A mi életünk is? A világ élete is? Magamban továbbdúdolom a dalt néhol meg-megakadva: Hamu és gyémánt? Ragyogj hát!... Ébredjen álmából a világ!... Benned élek tovább!

Kalincsák Balázsné Varga Katalin (evang. lelkész, Nemescsó)

Regionális hozzárendelés: Nemescsó–Meszlen–Acsád–K?szegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster