Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 8

8. szám - 2004/08/12

   

Hírek

Ökumenikus sátor a soproni VOLT Fesztiválon
Ebben az évben 12. alkalommal rendezték meg Nyugat-Magyarország legnagyobb zenés parádéját, a VOLT Fesztivált július 8-10-én. Mintegy 150 énekes szórakoztatta a nagyérdeműt. Azonban a rengeteg színpad mellett egy új helyszínre is figyelhettek a ... >>

- Lelkészavatások egyházkerületünkben
A vönöcki evangélikus templomban június 26-án avatta lelkésszé Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke Szücs Esztert. >>

- Templomszentelés Várpalotán
Ünnepi istentiszteleten adott hálát a várpalotai gyülekezet július 3-án azért, hogy kívül-belül megújult temploma. Az 1780-ban épült templomban 1970-ben volt teljes felújítás. >>

- Nyugdíjas lelkészek találkozója Győrben
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén korábban szolgált vagy jelenleg ott lakó nyugdíjas lelkészeket - házastársaikkal együtt - június 26-án testvéri találkozóra hívta meg Ittzés János püspök. A győri egyházkerületi ... >>

Megkérdeztük

Csorba Gábor könyvelőt, a Magyarországi Evangélikus Egy-ház Országos Irodájának munkatársát
A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Pannon GSM Rt. között olyan keret-megállapodás jött létre, amely a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményei és dolgozói számára igen kedvező feltételekkel teszi lehetővé mobiltelefon ... >>

Könyvbemutató

KÖZLEMÉNY
Szeretettel értesítjük azokat a gyülekezeteket és hitoktatókat, akik az elmúlt tanévben a

KERESZTFA TITKA TÜNDÖKÖL

című bibliai olvasókönyvet
és a hozzá tartozó munkafüzeteket

használták a hitoktatásban, hogy a ... >>

Lelki táplálék

Hamu és gyémánt
Az elmúlt héten gyakran dúdoltam egy slágert. Mint általában, ennél a slágernél is csak a címe maradt meg bennem. Hamu és gyémánt. >>

A rejtőzködő szolga Mt 12,15-21
Egyik kedves, volt egyetemi professzorom, később kollégám, Tolsztoj és Dosztojevszkij ismerője ilyen címmel adta ki esszégyűjteményét: Szemfényvesztések kora. >>

Víz? Jel!
Itt van megint a nyár, s az emberek egy része ismét a vízpartokra igyekszik, ahol megnyugvást, felüdülést, felfrissülést talál. Az ókori ember számára, de a sivatagban élőknek ma is nagy kincs a víz. >>

Aktuális

Orgona az egyházkerület
Elkészült, és június utolsó hetében a helyére került a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület győri székházának kápolnájába tervezett orgona. Az épület üzemeltetési költségéből kigazdálkodott kétregiszteres hangszer az Aquincum ... >>

Szolgálatunk regiszterei
„Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy ... >>

Ki a világ világossága?
Keresztények számára a válasz nyilvánvaló lehet: Jézus Krisztus a világ világossága. Pedig Jézus azt mondta tanítványainak, hogy ők azok. Ez az a kérdés, amit érdemes volt átgondolni egy találkozón. Nem is akármilyen összejövetelen, hanem az ... >>

PÁLYÁZAT
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Elnöksége
pályázatot ír ki
D. Kapi Béla születésének 125. évfordulója alkalmából.

A pályázónak 30-35 oldal (kb. 60 ezer karakter)
terjedelemben kell elkészítenie dolgozatát
A Harangszó, az ... >>

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület eseménynaptára 2004. augusztus 15 és szeptember 12. között
- Keszthely, 2004. szeptember 11. szombat – lelkészavatás Matus Klára lelkészjelöltet avatja lelkésszé Ittzés János püspök a keszthelyi evangélikus templomban szeptember 11-én, szombaton a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében. - ... >>

Egyháztörténet

Az istentisztelet megújulásának nagy korszakai III. (Raffay-liturgia)
A Magyarországi Evangélikus Egyház istentiszteleti életét a 20. század elején még az ún. „magánagendák” határozták meg. Jóformán minden püspök – a régi dunántúli kerületben utolsóként Gyurátz Ferenc – megírja és kiadja saját szerkesztésű ... >>

Versek

SZÉNDIOXID
Csak a növény a tiszta egyedül,
nem ismer kategóriát.
S a bűnös széndioxidot
éjszaka mégis ő cseréli át.
Tisztán ragyog reggel az égi sátor
a tölgyek néma megváltástanától.

>>

KEGYELEM
Sohase lép gyíkra csigára
soha egy föltámadt füszálra
a földön járó isten lába
de vétkeinket eltapossa
mert vétkeinket megbocsátja.

>>

Egyéb


Ne vitatkozz azonban arról, hogy bűnbánatod elegendő-e vagy sem, hanem légy bizonyos abban, hogy minden igyekezeted, bűnbánatod nem elegendő, és ezért menekülj Isten kegyelméhez, és légy egészen biztos az igében, amelyet a ... >>

Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) vezetősége kérése
Tisztelt Olvasó! Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) vezetősége azzal a kéréssel fordult a Dunántúli Harangszó szerkesztőségéhez és kiadójához, hogy az egyesület negyedévente megjelenő hírlevelét lapunk mellékleteként ... >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 10. VASÁRNAP
Nincs ember, aki ne szeretne boldog lenni. Sokan vannak, akik saját vagy gyermekeik boldogságát célként tűzik maguk elé, és akár komoly erőfeszítés, netán áldozatok árán is igyekeznek azt elérni. Az élet körülményeinek kedvező ... >>

Arcképcsarnok

L A B O R C Z I Z O L T Á N (1919. április 11. – 2004. július 22.)
Középiskolás korunkban, a Diákszövetség (MEKDSz) nyári táborában, Tahiban ismertük meg egymást. Ő Nagykanizsáról jött, ahol korán megözvegyült édesanyjával és testvérével, Ilonával éltek. Évfolyamtársak lettünk a soproni teológián ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster