Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 1 - Egy emberöltő az egyház szolgálatában lelkészként...

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

Egy emberöltő az egyház szolgálatában lelkészként...

Megható ünnepségen búcsúztak el a vasi egyházmegyéhez tartozó nádasdi gyülekezet tagjai – 2004. október 31-én, reformáció ünnepén – a majdnem negyven esztendőn át közöttük szolgáló lelkészüktől, Rác Miklóstól. Eljöttek erre az alkalomra azok is, akiket először keresztelt, esketett vagy konfirmált. Egy, az őrségbe került pedagógus pedig – aki kerámiák készítésével is foglalkozik – egy tálsorozattal lepte meg a nyugdíjba vonuló lelkipásztort.

A lelkészcsaládba született Rác Miklós eredetileg nem a teológiára készült, de egy konferencián meghallotta Isten hívó szavát, és onnan azzal a szilárd elhatározással jött haza, hogy a teológiát választja. Tanulmányai befejezése után először édesapja mellé Szakonyba került. Ezután Kissomlyó következett, végül 1966-ban érkezett Nádasdra, ahol egy jól gondozott gyülekezetet vett át elődjétől. Új szolgálati helyén a legnagyobb gond az volt, hogy megfelelő közlekedési lehetőségek híján saját kerékpárral tudta csak gondozni a hozzá tartozó 28 község evangélikusait. Később azonban a gépkocsik elterjedésével már ez a helyzet is normalizálódott. Rác Miklóst nemcsak igehirdetőként, hanem ügyes fafaragóként is ismerhették közel s távol. Az első ilyen jellegű munkája azzal kezdődött, hogy a nádasdi templom szétszedett faépítményű régi oltárát megtalálta a padláson. Az azon található minták alapján aztán új oltárt faragott. Egy másik faragott oltára a püspökmolnári kis kápolnába került. Ezeken kívül készített emlékfát, temetőbe való fejfát, sőt a falunak faragott egy úgynevezett Vasi-kaput (képünkön) is. Úgy érzi, hogy a község szívesen fogadta a munkáit. Nyugdíjasként ma is minden reggel öt órakor kel fel, mert azt tartja, hogy a napot korán kell kezdeni. Mivel pedig idejét nem akarja haszontalanul tölteni, igehirdetéseket ír a maga lelki épülésére, és a hitoktatás kérdéseivel is foglalkozik A jövőben ugyancsak lelkész fiának szeretne segíteni. Helyettesítést egyelőre még nem vállal, hiszen élvezni szeretné jól megérdemelt nyugdíját…

Kiss Miklós (ev. lelkész, Mosonmagyaróvár)

Regionális hozzárendelés: Nádasdi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster