Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 1

1. szám - 2005/01/06

   

Hírek

- A felújított ravatalozókápolna szentelése Sopronban
2004. december 18-án szentelte fel Ittzés János püspök a soproni Balfi úti evangélikus temető felújított ravatalozókápolnáját. Az épület eredetileg Boór Nándor soproni építész tervei alapján készült, és a temető fennállásának 20. évfordulóján, 1906. ... >>

FELKÉSZÜLTEN, NEM PEDIG KIKÉSZÜLTEN
A hír talán csak a lelkészeket hozta lázba: 2004 késő őszén két kurzust tartott az újonnan indult lelkésztovábbképző intézmény, az úgynevezett lelkészakadémia. Az első kurzust Cserháti Márta, a másodikat Szabó Lajos és Szabóné Mátrai Mariann ... >>

Megkérdeztük

Dr. Twila Schock evangélikus lelkészt, az Amerikai Egyesült Államok Evangélikus Egyházának európai képviselőjét, aki az elmúlt év őszén tett látogatást hazánkban
Már több mint 10 éve vagyunk Európában férjemmel, aki szintén evangélikus lelkész. Bár a szolgálati területünk folyamatosan módosult, munkánk és feladatunk változatlan maradt. Jelenleg Magyarország mellett Horvátország, Csehország, Szlovénia, ... >>

Könyvbemutató

Evangélikus dogmatika
Hiánypótló dogmatikai művének második kötetét tette le egyházunk jelképes asztalára a közelmúltban dr. Nagy Gyula nyugalmazott püspök, lapunk dogmatikai rovatának szerkesztője. >>

Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán
Megjelent a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) kiadásában Kapi Béla, az egykori dunántúli egyházkerület püspökének emlékirata „Lámpás az oltár zsámolyán” címmel. Életéről, hitéről, munkásságáról ad hiteles történelmi ... >>

Lelki táplálék

2005 igéje: Jézus mondja: „Könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited.” (Lk 22,32a)
Egész úton az járt a fejében, vajon mit fog mondani a főorvos. Amikor az előző napi látogatás végén elbúcsúzott férjétől, eldöntötte, hogy ma mindenképp kikényszeríti az egyértelmű orvosi állásfoglalást. Ez a hetek óta tartó bizonytalanság már ... >>

Az interaktív ember
A múlt évszázad hetvenes éveiben egyesek arról kezdtek fantáziálni, hogy milyen lesz majd a világ akkor, amikor átlépjük az ezredforduló küszöbét. Regényekben, mozivásznon és a tudományos irodalomban is megjelentek olyan művek, amelyek azt ... >>

Luther Márton:
Isten minden műve kifürkészhetetlen az ember számára. Még a legkisebb teremtményekben is – ezeknek minden egyes tagjában külön-külön – látható Isten nagysága. Mert ki az az ember, akármilyen hatalmas vagy szent is, aki egy fügéből fügefát vagy egy ... >>

Aktuális

Ökumené a vásznon
Ádvent első vasárnapjának hétvégéjén negyedszer került megrendezésre a Prizma Ökumenikus Filmszemle. A bemutatót a Fórum Film Alapítvány szervezte, otthont az Uránia Filmszínház biztosított. >>

Lemezajánló
Megjelent a Promise Együttes legújabb CD-je, Nyílt vízen címmel. A 14 régi és 5 új dalt tartalmazó lemez megrendelhető Baranyay Csaba kőszegi lelkésznél a 94/563-154 telefonszámon. Ára 2300 forint. >>

Lemezajánló
Megjelent a Szela Együttes első CD-je, Megmérettetés címmel. A 16 dalt tartalmazó lemez megrendelhető Ócsai Zoltán győri lelkésznél a 20/824-6250 telefonszámon. Ára 2600 forint. www.szelaegyuttes.hu >>

Versek

Adjon az Isten

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát, >>

„… és Isten azt mondta: NEM”
Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt.
Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, de ő azt mondta: nem. Azt ... >>

Egyéb

KARÁCSONYI UTÓÍZEK
Méghozzá kissé keserűek… Mint amikor vízkereszt előtt egy-két nappal megkeseredik a mák a bejgliben. Mert ahhoz már csak-csak hozzászoktunk, hogy a karácsonyunk Krisztus-ünnep helyett fogyasztási fesztivállá vált. Ez van, nem mi akartuk, bár ... >>

Beharangoznak…
A múlt évben hatalmas lépésekkel és így bizony elnagyoltan tekintettük át az istentisztelet történetét az Újszövetségben tükröződő kezdetektől és részletektől kezdve egészen az új liturgia-tervezetig. >>

Evangélikus szemmel a szenvedésről

Bevezetés

Az elmúlt negyven év, de a politikai rendszerváltást követő lassan több mint tíz év – tehát összesen majdnem fél évszázad – alaposan megkoptatta, bizonyos pontokon el is tüntette azt, amit evangélikus/lutheránus teológiai ... >>

Evangélikus dogmatika dióhéjban 14.
Új évet kezdünk a világban, a gyülekezetben és személyes életünkben. És minden új esztendő arra emlékeztet: a Názáreti Jézus születésével és földi életével a legdöntőbb korforduló történt az embervilág egész történetében. >>

Fáklyafény

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP HETE
Salamoné. Ez a szó jelzi, hogy volt (lehet, most is van!) felsőbbség, aki maga is imádkozik azért, hogy feladatát jól végezze. Salamon, aki előbb királyfi volt, utóbb maga is király lett, fiai is születtek, jól tudta, hogy a királyi család ... >>

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP HETE
A zsoltárversben megszólal egy szomorú mondat: „…és a szívem is elhagyott engem.” – Ez a bűnhődés teljessége, amikor bűneink büntetése utolér bennünket. A keresztyén élet fejlődésének kezdete az, hogy ráébredek hibáimra, s ami ... >>

HETVENED VASÁRNAP HETE
Az ellenségei kezéből, életét hosszan veszélyeztető üldözéstől megszabadult Dávid ujjongó hálaéneke ez a zsoltár. Súlyos betegségből kigyógyult, fojtogató anyagi nehézségekből kilábolt, rosszindulatú támadások, hazug ... >>

HATVANAD VASÁRNAP HETE
Dávid élete idején is volt fényes kivilágítás. A gazdagok palotáiban fáklyák százai lobogtak. A mécses szerény kis lángja a szegények kunyhóiban világolt, és a sötétben útonjárónak némi tájékozódást adott a következő lépésekhez. Gyerekeink ... >>

Arcképcsarnok

…és felügyelőként
Kiss Attila, a veszprémi egyházmegye nemrégiben visszavonult felügyelője (utódjáról, Henn Lászlóról lapunk 2004/10. számában közöltünk cikket) Marcalgergelyiben született 1934-ben. Gyermekkorában már érezhető volt a háborús készülődés, a tanítókat ... >>

Egy emberöltő az egyház szolgálatában lelkészként...
Megható ünnepségen búcsúztak el a vasi egyházmegyéhez tartozó nádasdi gyülekezet tagjai – 2004. október 31-én, reformáció ünnepén – a majdnem negyven esztendőn át közöttük szolgáló lelkészüktől, Rác Miklóstól. Eljöttek erre az alkalomra ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster