Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 1 - …és felügyelőként

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

…és felügyelőként

Kiss Attila, a veszprémi egyházmegye nemrégiben visszavonult felügyelője (utódjáról, Henn Lászlóról lapunk 2004/10. számában közöltünk cikket) Marcalgergelyiben született 1934-ben. Gyermekkorában már érezhető volt a háborús készülődés, a tanítókat is elvitték katonának, így Szergénybe járt át iskolába. Az elemi iskola negyedik osztályából Pápára került a református gimnáziumba, itt érettségizett 1954-ben. Katonaság után, 1957-től az erdőrendezőségen kezdett dolgozni, majd levelező tagozaton 1964-ben végzett Sopronban a felsőfokú erdészeti technikumban. 39 évet dolgozott egy munkahelyen, ahonnan 1994-ben ment nyugdíjba.

Szülőfalujában édesapja után megválasztották gyülekezeti felügyelőnek, miután Kovács Etelka – az egyházunkban elsőként felavatott – lelkésznő 1969-ben odakerült. Elődje, Sikos Lajos esperes lett Pápán, és ő kérte meg Kiss Attilát, hogy legyen elnöktársa az egyházmegyében. 1982-ben Pápán iktatta be egyházmegyei felügyelőnek dr. Nagy Gyula püspök. Később a munkahelye Veszprémbe került, így ott telepedett le. Megnősült, két lánya született, ma egy unokájának is örülhet. Amíg szülei éltek, minden hétvégén hazajárt a falujába, így párhuzamosan ott is maradhatott felügyelő egészen 2003-ig. Amikor Kovács Etelka Marcalgergelyibe került, felépítették az új parókiát. Innentől kezdve legfontosabb feladatának az építkezések, renoválások segítését, felügyeletét tekintette. Szolgálati ideje alatt Veszprém megyében 3 új templomot és 3 új parókiát építettek, ezenkívül 27 templomot és 11 parókiát renováltak. Ezek helyi szinten szerveződtek ugyan, de az építkezéseket nagy többségében ő felügyelte a tervezéstől az anyagbeszerzésen át egészen a kivitelezésig. A soproni templom tetőszerkezetének megmentésében is segédkezett. Munkaköréből adódóan sokat kellett utaznia a megyében, ezért össze tudta kötni a két feladatkört. Például a tési templomot lelkész nélkül újították fel. Sikos Lajos és Varga György pápai, Pintér Mihály várpalotai, valamint Ördög Endre bakonyszentlászlói esperesek mellett szolgált. 2002-ben a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke Veszprém megyéért kitüntetésben részesítette. Szaktanácsát még ma is kikérik nemcsak az erdészetnél, hanem lelkészeink is, amikor felkérik tanácsadásra, anyagbeszerzésre. Egyházunk zsinatának tagja a megalakulástól kezdve. A népszavazásnál pedig most is delegálták a szavazatszámláló biztosok közé… Elmondása szerint, ha egy-egy hálaadás alkalmával meghívják a gyülekezetekbe, szívesen elmegy. Utódjával jó a kapcsolata. Már többször megkérte, hogy képviselje az egyházmegyét, amikor ő a munkája miatt nem tud jelen lenni valahol. Kiss Attila örömmel gondol az egyházban végzett szolgálatára, hiszen bármerre utazik Veszprém megyében, sok helyen láthatja, hogy munkája nem volt hiábavaló…

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)

Regionális hozzárendelés: Veszprémi Egyházmegye


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster