Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 2 - Online Hittan – Evangélikus egyszeregy mindenkinek www.onlinehittan.hu

Aktuális

Hozzászólás a cikkhez

Online Hittan – Evangélikus egyszeregy mindenkinek www.onlinehittan.hu

„Az Online Hittant elsősorban azoknak szántuk, akik ritkán jutnak el a templomba, és kevés alkalmuk nyílik résztvenni a gyülekezet életében. Rájuk gondoltunk, akik szívesen kereszteltetik meg a gyermeküket, és fontosnak tartják a konfirmációt, de csak karácsonykor és húsvétkor járnak templomba. Valamint azokra a fiatalokra is, akik bár egyházi esküvőre készülnek, nem ismerik igazán egyházunk életét.” – idézet a www.onlinehittan.hu nyitólapjáról.

Az evangélikus internetes stratégiában 2001 óta szerepelt az Online Hittan elkészítésének terve. Azért tartottuk fontosnak, mert keveset foglalkozunk az egyházunk perifériáján élőkkel, akik ritkán járnak templomba, gyülekezetbe, de igénylik a különböző egyházi szolgálatokat. Nagyon széles rétegről van szó, valójában a megkereszteltek többségéről – mégis mindeddig nem készült olyan internetes anyag, mely éppen őket szólítaná meg. Terveink valóra váltását evangélikus eMagyarország pontjaink 2004-es elindulása tette időszerűvé. A tavalyi év során ugyanis – az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) anyagi támogatásával – 39 evangélikus gyülekezet nyitotta meg e-pontját, ahol olcsó internet-hozzáféréshez juthatnak az érdeklődők. Az e-pontokba bárki betérhet – reménység szerint a gyülekezetek tagjain túl is sokakat vonz ez a lehetőség. Az újonnan érkezők sok kérdésükre választ kaphatnak az „evangélikus egyszeregy” internetes feldolgozásából, mely szintén az IHM anyagi támogatásával készült. A 2004-es év során lelkészekből álló munkacsoport készítette el az Online Hittan anyagát Fabiny Tamás szakmai vezetése mellett. Bevezetésként evangélikus egyházunkról, a gyülekezet életéről és a templom részeiről olvashatunk, áttekinthetjük az istentisztelet liturgiáját és a lelkészek munkáját. Ezután következnek a keresztséget, konfirmációt, esküvőt és temetést feldolgozó fejezetek, végül pedig hitünk alapvető tartalmának összefoglalása. Mindegyik témakört rövid részekre bontva, gyakorlatias szemlélettel dolgoztunk fel, hogy kedvet keltsünk az olvasáshoz és elmélyedéshez. Mindezt segítik a fényképes illusztrációk és a hanganyag is: az Online Hittan ugyanis elejétől a végéig meghallgatható. Végül pedig a multimédiás bemutatást néhány videorészlet teszi teljessé. A fotóanyag elkészítésébe a Dunántúli Harangszó szerkesztőjének, Menyes Gyula püspöki titkárnak a képei is beletartoznak. Nagyon értékes segítséget jelentett a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület fotóarchívuma az egyedi illusztrációk kiválasztásában. Ez az internetes anyag egy kicsit más, mint a gyerekeknek tartott hittanórák tananyaga. Valójában nem egy „tankönyvről” van szó, hanem olyasmiről, mint egy lexikon. Bármilyen sorrendben olvasható, az internetes technológia segítségével pillanat alatt ugorhatunk egy másik témára. Remélhetőleg segítséget nyújt majd azoknak, akik félnek elmenni egy istentiszteletre, mert nem ismerik a liturgiát, pl. nem tudják, mikor kell felállni. Itt pontosan megismerhetik az istentisztelet menetét, és ez segíthet leküzdeni gátlásaikat. A keresztségről szóló fejezet azoknak a fiataloknak nyújthat segítséget, akik szeretnék megkereszteltetni kisgyermeküket, de nincsen egyházi kapcsolatuk, nem tudják, mi mindennel jár a keresztelő – ők itt tájékozódhatnak. Az Online Hittan elkészítésekor a lelkészek munkájának támogatására is gondoltunk. Többek között ezért készült el egy jegyesoktatási kérdéssorozat, melyet konkrétan felhasználhatnak a lelkészek: ajánlhatják a fiataloknak, hogy két beszélgetés között olvassák végig, vitassák meg az interneten található jegyesoktatási anyag egy-egy részét. Az „evangélikus egyszeregy” bevonható a konfirmációi oktatásba és az ifjúsági munkába is. A fiatalok általában szívesen használják az internetet, így adhatunk nekik keresési feladatokat az Online Hittan anyagában, hiszen itt sok minden megtalálható abból, amit egy konfirmandusnak is tudnia illene. Ha az internetes anyag olvasójában olyan kérdések merülnek fel, amire nem kap választ a szövegben, leírhatja kérdéseit és néhány napon belül drótpostán kap választ. Bartha István balassagyarmati lelkész vállalta, hogy a beérkező kérdéseket megválaszolja. Az első hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy érdemes volt elkészíteni az „evangélikus egyszeregyet”: január első két hetében ezernél többen látogatták meg az Online Hittant, és számos kérdést tettek fel. Bízunk benne, hogy sokaknak nyújt segítséget az elkészült anyag, feloldja a gátlásokat, és segít megérteni mindazt, ami a templomban, a gyülekezetben történik.

Bogdányi Gábor (informatikus, Internet Munkacsoport)

Regionális hozzárendelés: Informatikai Munkacsoport


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster