Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 2

2. szám - 2002/02/04

   

Megkérdeztük

Szabó Gyula római katolikus plébánost, a közelmúltat vizsgáló egyházi munkacsoport vezetőjét
Egykori szolgálati helyemen, egy dunántúli városban a 80-as évek végén több lelki kisközösséget is alapítottunk. Az öröm mellé viszont keserűség is társult. Családokat fenyegettek meg ezért elbocsátással, továbbtanulási akadályokkal. A templomból ... >>

Lelki táplálék

Luther Márton
Isten minden műve kifürkészhetetlen az ember számára. Még a legkisebb teremtményekben is – ezeknek minden egyes tagjában külön-külön – látható Isten nagysága. Mert ki az az ember, akármilyen hatalmas vagy szent is, aki egy fügéből ... >>

Gondolatok az egyházról
Az erdőben bolyongva, elvadult szőlőhöz érve, annak szélén állt egy öreg fakereszt. Az egykori pléhkorpuszból már csak a szegek és néhány rozsdás foszlány volt látható… Mi jut eszünkbe erről a képről? >>

Felhívás az életre (Jak 1,12-18)
Emberi világunknak egyre sűrűsödő gondjai között, sőt már-már egyre inkább kilátástalanabbnak tűnő kaotikus lelkiállapotában Isten igéje szólít meg elcsendesedésre. Elcsendesedésre, mert tudja, hogy nyugtalan a mi szívünk, és mindaddig az marad, ... >>

Aktuális

Ökumenikus imahét 2005. január 16-23.

Esztergomban

kisebbségben vannak az evangélikusok, de sokan vannak azok, akik Isten ügyének szolgálatára szánták el magukat hivatásukkal. Öt római katolikus plébánia, a görög katolikus parókia és a papi szemináriumban tanuló kispapok ... >>

Online Hittan – Evangélikus egyszeregy mindenkinek www.onlinehittan.hu
„Az Online Hittant elsősorban azoknak szántuk, akik ritkán jutnak el a templomba, és kevés alkalmuk nyílik résztvenni a gyülekezet életében. Rájuk gondoltunk, akik szívesen kereszteltetik meg a gyermeküket, és fontosnak tartják a konfirmációt, ... >>

Versek

Téli alkony
Aranylanak a halvány ablakok…
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.

>>

Visszhang

Megyünk…
Tagadhatatlan, hogy a harangszó és a beharangozás is szinte teljesen elveszítette időjelző szerepét. Általában nem harangszóra indulunk a templomba, hiszen jóformán mindannyian magunkon hordozzuk „karóra-bilincsünket” (Illyés Gyula). >>

„ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK ÚJ ÉNEKET!”
Egy közösség számára fontosak a hagyományok. Megtartó erejük van. Azt mondják, hogy az egyházban ez sokszorosan is igaz, hiszen rohamosan változó korunkban az egyház az a közösség, amely leginkább őrzi az ősöktől örökölt szokásokat, hagyományokat. >>

Egyéb

Evangélikus dogmatika dióhéjban 15.
Isten a mi legfőbb bíránk, akár tudunk erről és elismerjük ezt, akár nem. Minden pillanatban ismeri gondolatainkat és cselekedeteinket. De felőlünk való ítéletének végső kinyilvánítása csak halálunk után, az utolsó ítéletben történik meg. >>

Evangélikus szemmel a szenvedésről II.

II. A szenvedésről szóló evangélikus tanítás

Az előző fejezetekben közöltek hátterén a következőképpen fogalmaznak az evangélikus tanítójellegű művek: A szenvedés – legyen szó fizikai, szellemi, lelki ... >>

Fáklyafény

ÖTVENED (ESTO MIHI) VASÁRNAP HETE
Böjtelő zsoltárának üzenete egy hitvallás. Egy döntés eredménye. Dávid visszatekint eddigi életére. Sokfelé indulhatott volna, választhatott volna más életirányt is. Bolyonghatott volna cél nélkül is a világban. >>

BÖJT 1. (INVOCAVIT) VASÁRNAP HETE
A távol-keleti katasztrófa napjaiban a menedék szó fájdalmasan aktuálissá vált. A televízió képernyőjén napról napra embertömegek menekülését láthattuk, akik céltalanul bolyongtak. Életük sem volt biztonságban, és lakásuk romjain menedék után ... >>

BÖJT 2. (REMINISCERE) VASÁRNAP HETE
Ezen a böjti vasárnapon mindig újra egy kétségbeesett édesanya könyörgő imája cseng a fülemben. Egy visszatérő kérdés az egész imádság: Miért? Miért az én gyermekem pusztulását kell tehetetlenül végigszenvednem? Miért áll tőlem Isten ... >>

BÖJT 3. (OCULI) VASÁRNAP HETE
Szemkontaktus – úgy mondják, hogy az az igazán jó házasság, amelyben két ember már nemcsak félszavakból érti egymást, hanem a szemek egymásra-villanása is elárulja, hogy ugyanazt gondolják. Egymás tekintetéből is kiolvassák a másik gondolatait. >>

Arcképcsarnok

A csavar himnusza
Így élem csendes, észrevétlen éltem
a gépben,
amíg betöltöm küldetésem,
és elkopok,
s a gép Ura látja, hogy itt az óra,
hogy kicserélje
s a szolgálatát betöltött helyére
majd új csavar kerül,
és a gép dolgozik ... >>

Dr. h.c. Kiss János
A napokban kaptuk a szomorú hírt egyházunk egyik legidősebb lelkészének, Kiss Jánosnak haláláról. Lapunk egyik korábbi számában már közöltük életrajzát, amikor – 2000-ben történő nyugalomba vonulása után – Evangélikus Hittudomány ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster