Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 2 - Szabó Gyula római katolikus plébánost, a közelmúltat vizsgáló egyházi munkacsoport vezetőjét

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Szabó Gyula római katolikus plébánost, a közelmúltat vizsgáló egyházi munkacsoport vezetőjét

Milyen veszélyeket lát a tervezett ügynöktörvényben?

Egykori szolgálati helyemen, egy dunántúli városban a 80-as évek végén több lelki kisközösséget is alapítottunk. Az öröm mellé viszont keserűség is társult. Családokat fenyegettek meg ezért elbocsátással, továbbtanulási akadályokkal. A templomból kijövő gyerekeket lefilmezték. Beépített embereket hoztak be a közösségbe, akiknek az volt a feladatuk, hogy belülről robbantsák szét a közösséget. A miséken rendszeresen ültek olyan emberek, kik beszámoltak a prédikációról. Titkos megbízottak figyeltek. Szobámat, telefonomat lehallgatták, a leveleimet felbontották.

Mindezek után érthető módon többen is szerettünk volna nagyon komolyan hozzájárulni a rendszerváltozáshoz. Én elvártam, hogy tegyük tisztába a múltat. Mivel nem történt semmi, néhány paptársammal két éve kutatómunkát kezdtünk a Magyar Országos Levéltár ÁEH adatbázisától kezdve a Történeti Hivatalig. Már 40 000 (!) oldalnyi anyagunk van. Véleményem szerint az egyháznak szabadnak kell lennie. Meg kell tisztulnia belülről, és ehhez szeretnénk hozzásegíteni a munkánkkal. Ugyanakkor nagyon nagy tapintattal dolgozunk. Látjuk azt, hogy ember és ember közt óriási különbségek voltak. Nem lehet összehasonlítani annak az embernek a szerencsétlen sorsát, akit bebörtönöztek, megfenyegettek, megvertek, kényszerítettek, zsaroltak, azzal, aki esetleg karriervágyból szolgálta ki az államhatalmat. Külön hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a munkát elsősorban a tanúságtevőkre akarjuk építeni, azokra a méltatlanul elfeledett és megalázott emberekre, akik az egész életüket Krisztus szolgálatára szentelték. És nem ők ma a példaképek sem a társadalomban, sem az egyházban. Nagyon fontos lett volna, hogy az egyház jó példával járjon elöl a magyar társadalom többi szegmense előtt, hogy a múltunkat feltárjuk, megvalljuk, rendezzük, és úgy menjünk tovább. Fontosnak tartanám, ha lenne egy szervezet, amelyik nagyon őszintén szembenézne a múltjával. Ma a kollektív felelőtlenség időszakát éljük. Jó lenne ennek véget vetni. Másrészt igen rossz üzenete volt a társadalom számára 1990-től, hogy nem érdemes becsületesnek lenni. Mi azt gondoljuk, hogy óriási erkölcsi hozadéka lehet mindennek, amit teszünk, és itt semmiféle boszorkányüldözésről nincs szó, hiszen nem a személyekre tesszük a hangsúlyt, hanem a rendszert szeretnénk bemutatni. Veszélynek tartom, amikor a múltat úgy tárják fel, hogy listákat hoznak nyilvánosságra. Ez a veszély Magyarországon is fennáll a készülő tervezett törvénnyel kapcsolatosan, de ettől még nem fogunk tisztábban látni. Mi a munkánkkal ezt szeretnénk elkerülni. Tulajdonképpen nem az a lényeges, hogy ki volt befűzve, hanem azoknak az évtizedeknek a bemutatása, hogy hogyan működött mindez. A szlovákok egyszerű megoldást választottak, amikor nyilvánosságra hozták az ügynöklistákat, de ezt jó lenne nálunk elkerülni. Félreértés ne essék, én is a teljes nyilvánosságnak vagyok a híve, de ez sokkal szélesebb kérdés, mint az ügynöklisták nyilvánosságra hozatala. Jó lenne, ha elébe mennénk a dolgoknak. A most készülő ügynöktörvény lehetőséget nyújt mindazoknak a múlt nagyon szelektív megismertetésére, akik ennek a kérdésnek nem szakemberei. Ma már megvan az a veszély, hogy bárki hozzájuthat ezekhez az adatokhoz, aki egy kutatói státuszt kiküzd magának. Én tartok attól, hogy olyan emberek is fognak az egyházakról írni, akiknek nincs semmiféle lelki kötődésük és felelősségük a történelmi egyházakkal kapcsolatban. Tehát nagyon jó lenne ennek elébe menni. Ez felelősségteljes munkával tényleg a megújulás lehetőségét szolgálná…

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster