Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 3 - Egy püspök lámpása köré gyűlve…

Aktuális

Hozzászólás a cikkhez

Egy püspök lámpása köré gyűlve…

Egyházkerületi nap Győrött

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület megalakulásakor felmerült az a javaslat, hogy az egyházkerület létrehozását jóváhagyó zsinati szavazás (1997. február 22.) évfordulóit követő szombati napokon – egy-egy aktuális téma köré csoportosulva – egyházkerületi nap keretében legyen együtt a Dunántúl népe.

Ebben az évben immár negyedszer kerülhetett sor ilyen jellegű találkozóra, melynek helyszíne ezúttal a győri Öregtemplom volt. Első alkalommal az egykori főpásztor, Túróczy Zoltán életrajzának megjelenése, majd a népszámlálási adatok alapján missziói stratégiánk újragondolása volt a téma. Tavaly az új liturgia tervezet megtárgyalása után most ismét egy püspök életrajza került előtérbe. Az elmúlt év nyarán emlékeztünk néhai Kapi Béla püspök születésének 125. évfordulójára. Amint Ittzés János, az egyházkerület püspöke köszöntőjében elmondta, ilyen szempontból egy kicsit elkéstünk ezzel az alkalommal, de megvártuk, amíg megjelenik az egykor élt püspök életregénye. A Lámpás az oltár zsámolyán címmel napvilágot látott emlékirat adta ugyanis az aktuális lelki és szellemi hátteret a mostani találkozóhoz. Többszörösen is családias együttlét volt ez az alkalom. Hiszen a népes Kapi család több generációt átölelő közössége is jelen volt az Öregtemplomban. Kapi Zoltán pusztavámi lelkész kezdő áhítata után Kapi Béla – a néhai püspök fia – mondott emlékező szavakat, majd Tölli Balázs, a könyv kiadója, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) nevében mondott köszöntőt. Ezután Mirák Katalin történész, a könyv szerkesztője, Fény és árnyék egy püspök lámpása mellett címmel tartott érdekes előadást. A nap programját színesítette, amikor a győri Péterfy Sándor Oktatási Központ három diákja és tanára szemelvényeket olvasott fel a kötetből, valamint a Kapi család tagjai kórusművekkel és komolyzenei betétekkel szolgáltak.

Az egyházkerület elnöksége által kiírt egyháztörténeti pályázat eredményhirdetésére is itt került sor, amelynek beküldője Menyes Gyula püspöki titkár volt. Dolgozatában a Kapi Béla által alapított egykori Harangszó c. néplap jelentőségéről írt. Ezután azoknak az emlékplaketteknek az átadására is sor került, akik munkájukkal, hitvallásukkal sokat tettek az újjáalakult egyházkerületért. A díjat ezúttal Kapi Béla és Mirák Katalin vehette át.

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster