Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 3

3. szám - 2005/03/05

   

Hírek

- Lelkésziktatás Nádasdon
Olyan ünnep volt Nádasdon február 19-én, amit sokan a legjobb emlékezetükben fognak őrizni. Téli idő ellenére a Mindenható a legszebb és legjobb időjárási és közlekedési feltételekről gondoskodott. A templomhoz vezető Kossuth utcában a gépkocsik ... >>

- A múlttá vált jelen
Február 18. és 20. között 40 felső tagozatos líceumi diák, néhány tanárával, öregdiák társával (közöttük két teológus hallgatóval) nemcsak térben utazhatott, hanem időben is. Az immár hagyománnyá érett révfülöpi csendeshétvége témája az idő volt. Az ... >>

Megkérdeztük

vitéz Kapi Béla ny. honvéd alezredest, néhai Kapi Béla püspök fiát
Édesapám drága jó lélek volt, mindig hálás szívvel gondolok rá. Következetes keménységgel, igazságosan nevelt. Szokása szerint úgy csókolt meg bennünket, hogy két kezébe fogta arcunkat. Szerette a szépet és a jót. Hihetetlen memóriával áldotta meg ... >>

Könyvbemutató

Az Úr csodásan működik…
Szeretett apósomnak olyan volt az írás, mint másnak a lélegzetvétel. Kézírással rótta a sorokat élete végéig. Az ötvenes években nagy volt a papírhiány, ekkor Koren Emil lelkészünk sietett segítségére. >>

Ötödik kiadásban jelent meg Böröcz Sándor:
Az eredetileg családi használatra szánt önéletrajz az 1948-ban letartóztatott evangélikus lelkész szenvedéstörténetét beszéli el. Koncepciós per után 25 évre ítélték, amelyből hat és fél évet töltött a szibériai Vorkuta szénbányájában. Az éppen 50 ... >>

Lelki táplálék

Húsvét csöndje (Jn 20,1-10)
Pilinszky János húsvéti gondolatai között olvastam: „Valaki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hiszek-e Jézus föltámadásában, s ha igen, miért? Mert olyan csöndes volt – csúszott ki a számon önkéntelenül… Történetileg a ... >>

Luther Márton
Az evangélium annyi, mint „örvendetes tanítás”, „vigasztaló jó hír”. Mintha egy gazdag ember egy szegény koldusnak ezer aranyat ígérne. Ez „evangélium”, azaz jó hír lenne néki, amit szívesen hallana, és szívből ... >>

Gondolatok a böjtről
A böjt szó hallatán talán a legtöbben a koplalásra, az éhezésre vagy különféle reformtáplálkozási módszerekre gondolnak. Sokan talán az egyház hóbortjának, egy régi szokásnak vélik, ami az idők során egyre több változáson ment keresztül, egyre ... >>

Aktuális

Egy püspök lámpása köré gyűlve…
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület megalakulásakor felmerült az a javaslat, hogy az egyházkerület létrehozását jóváhagyó zsinati szavazás (1997. február 22.) évfordulóit követő szombati napokon – egy-egy aktuális téma köré ... >>

... emlékezzél meg az egész útról ...
Mint ahogy azt korábban már hírül adtuk, 2004 tavaszán kiadásra került könyvalakban Tóth Béla gyülekezeti titkár tollából a Pápai Evangélikus Gyülekezet története, melynek bemutatójára egy kiállítást állítottunk össze. Az összeállított anyag olyan ... >>

Versek

ESTE A GOLGOTÁN
Sírjukba visszatértek már a holtak.
Pihent a város. Az utakon át
őrök cirkáltak. Fönt a katonák
a csárdában kockáztak és danoltak. >>

VIGASZTALÓ
Van úgy, hogy elnémúl, megáll
az ember; vár, borzong, alél:
a szívéből térdébe száll,
s szivárog csendesen a vér >>

Visszhang

„Templomunk, drága vagy nekünk…” (EÉ 288)
Templomba megyünk. Nem zárkózunk be az „Isten-lélek” szorosra, túl szorosra zárt bensőségességébe. Nem becsüljük le, sőt ellenkezőleg, nélkülözhetetlennek tartjuk Krisztus-hitünknek azt a megnyilvánulását, amelyhez az otthon felütött ... >>

Egyéb

„…ÉS ISTENNEK, AMI ISTENÉ!”
Négyszáznyolcvan forint. Ez ma egy doboz cigaretta ára. Akinek szüksége van (?) rá, megveszi, még ha az utolsó bankjegyet is kell egy érme híján odaadnia érte. Akinek fontos a cigaretta, áldoz rá ennyit, még a kevésből is. Kétnaponta, naponta, ... >>

Evangélikus dogmatika dióhéjban 16.
Megelőző cikkeinkben legelőször azzal foglalkoztunk, milyen gazdag és csodálatos az Apostoli hitvallás első hitágazatának üzenete az Atya Istenről: teremtő, gondviselő és az igaz emberi élet törvényét kinyilatkoztató művéről. >>

Építkezzünk, de miből és hogyan?
E kérdés a családok és a közösségek életében gyakran kerül elő. Egyházunk életében kevesebb nyilvánosságot kap, talán mert a lelki építkezés valóban fontosabb, de talán azért is, mert a válaszadás nem egyszerű. >>

Evangélikus szemmel a szenvedésről III.

IV. Dietrich Bonhoeffer és Ordass Lajos
az evangélikus szenvedéselhordozás nagy alakjai

Dietrich Bonhoeffer német evangélikus teológus 1943. április 5-től 1945. április 9-én történt kivégzéséig csaknem két esztendőn keresztül ... >>

Fáklyafény

HÚSVÉT UTÁNI 1. (QUASI MODO GENITI) VASÁRNAP HETE
Milyen sokszor kézbe kell venni egy csecsemőt. Tudjuk. Mégis, hányszor rohan az ember az ellenkező irányba, nem hozzájuk, hanem el tőlük, a gondviselőktől. Amikor pedig észrevesszük és rácsodálkozunk – talán még nem ... >>

HÚSVÉT VASÁRNAP HETE
Húsvét? Olyan messze van mögöttünk, s ígérete oly távol előttünk. Hihetetlen, ami volt, és hihetetlen, hogy „úgy lesz”. Napról napra mást élünk meg. Így igaz! Nem változtatna ezen a zsoltár biztató hangja sem, ha nem másról szólnának a ... >>

BÖJT 6. (PALMARUM) VASÁRNAP HETE
Ez a hét annyira tele van minden jóval, hogy közben könnyen feledkezünk meg a mindennapi élet valóságáról. Pedig ezek a jó hírek nem a felszabadult (s felelőtlen) életről szólnak, hanem a nagy áron megszerzett szabadságról. Azoknak ... >>

BÖJT 5. (JUDICA) VASÁRNAP HETE
Az ember döntéseiben és könyörgéseiben is tapasztalatai szerint határoz. Kissé felületesen rövidítve: tapasztalatai a vérében vannak, a történelemből táplálkoznak, de a reklámokból is élnek. A vér, vagyis az örökség lényegében kikutathatatlan, ... >>

BÖJT 4. (LAETARE) VASÁRNAP HETE
Találkozásainknak szinte elmaradhatatlan kérdése: hogy vagy? Változatosak a feleletek. „A körülményekhez képest.” Az ember pillanatnyi helyzete, nyereségek, veszteségek, kapcsolatok, öröm, bánat mind hangot kapnak ilyenkor akaratlanul, kimondatlanul ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster