Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 3 - - Lelkésziktatás Nádasdon

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Lelkésziktatás Nádasdon

Olyan ünnep volt Nádasdon február 19-én, amit sokan a legjobb emlékezetükben fognak őrizni. Téli idő ellenére a Mindenható a legszebb és legjobb időjárási és közlekedési feltételekről gondoskodott. A templomhoz vezető Kossuth utcában a gépkocsik száma, majd az Úr házában álló hittestvérek létszáma okozott elsőként pozitív meglepetést. Ez az érzés mindvégig csak fokozódott a köszöntések számával és az ünnepi ebédnél a póthelyek biztosítása közben is a bőséges ellátással.

A nádasdi lelkészi hivatalhoz 28 falu evangélikussága tartozik. Nem könnyű, de nem is lehetetlen itt eleget tenni a lelkipásztori feladatoknak. Ezt mutatja e hivatásban az elődök példája. Rác Miklós lelkész, amikor 38 évvel ezelőtt átvette az itteni szolgálatot, egy jól gondozott gyülekezetet vett át. Az átadás jelen körülményei között ezt a tényt mindenképpen alá kell húznunk. Istennek hála, hogy az utód a szomszéd községből, Őrimagyarósdról Farkasné Kőrösi Krisztina személyében meg is adatott. Megerősítő és előremutató bizonyságtételében szólt Vető István esperes 1Tim 4,12-16 ige alapján: „Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.” A község és a megye társadalmi, valamint ökumenikus jelenléte a lelkészi kar megerősítő áldásával fonódott egybe, s szólt a confirma: „Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk!” A hitvesi köszöntő szavai szerint, amilyen közeli a lelkészházaspár viszonya, úgy élheti majd át Őrimagyarósd és Nádasd evangélikussága az összetartozásban a reményteli folytatást.

Gyarmati István

Regionális hozzárendelés: Nádasdi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster