Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 3 - Az Úr csodásan működik…

Könyvbemutató

Hozzászólás a cikkhez

Az Úr csodásan működik…

Kapi Béla emlékirataiból könyv született

Szeretett apósomnak olyan volt az írás, mint másnak a lélegzetvétel. Kézírással rótta a sorokat élete végéig. Az ötvenes években nagy volt a papírhiány, ekkor Koren Emil lelkészünk sietett segítségére.

Az, hogy Kapi Béla emlékiratából 50 év után könyv születhetett, elsősorban Ittzés János püspök úrnak köszönhető. Ezúton is hálásan köszönjük, amiért olyan nagy erkölcsi és anyagi segítséget nyújtott e könyv megszületéséhez. Az ajánlásában is megnyilvánult szerető szíve, lelke. Kedves feleségének ezúton is szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni gondos, alapos munkájáért. A lektorálás ilyen nagy anyagnál nem kis dolog! Óriási munkát vállalt Mirák Katalin az egész anyag gondozásával és a jegyzetek elkészítésével, ami rengeteg utánjárással, kutatómunkával járt. Hallatlan precizitással kutatott az egész Dunántúlon. Négy gyereke mellett ez csak férje és családja önzetlen, odaadó segítségével volt lehetséges. Férje, ifj. Zászkaliczky Pál a könyvvel kapcsolatos munkákból is alaposan kivette a részét, többek közt a számítógépes tördelés óriási munkáját végezte nagy szakértelemmel. Hála és köszönet mindkettőjüknek, Isten áldása legyen munkájukon! Asbóthné Magassy Erzsébet is jócskán kivette részét a pontosítás- és egyéb munkákból, főleg a teológiai vonatkozású részeknél, melyhez férje is nagyban hozzájárult. Mindkettőjüket köszönet illeti! Gyula fiunk technikai tudásával, gépeivel és szerető szívével szintén komoly részt vállalt a munkából. A nyomdával és terjesztéssel kapcsolatban ő intézkedett. A veszprémi nyomda gyönyörű munkát végzett. Meleg bordó színű kötés arany felirattal, Kapi Béla saját aláírásával, finom selymes papírral, igazán remekelt. Az ő nagy munkájukat is hálásan köszönjük! Óriási segítség volt, hogy kiadását a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium (Líceum) vállalta. Tölli Balázs igazgató úr mindent megtett a siker érdekében, komoly anyagi segítséget is nyújtott. Erkölcsi és anyagi támogatását ezúton is hálásan köszönjük. Én memóriám, emlékeim segítségével a háttérmunkában segítettem, tudtam, hol keressem a kért anyagokat. Ez nagyjából a könyv születésének története. Természetesen még nagyon sokan segítettek. Mirák Katalin a könyvben felsorolja őket. Voltak, akik adományukkal járultak hozzá, komoly összeggel pedig a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, az Országos Egyház, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Kapi Alapítvány. Ezúton is hálás köszönetet mondunk minden segítségért! Bízunk benne, hogy Isten áldása lesz Kapi Béla élete végén született emlékiratán, mely korát hűen tükrözi. Istené legyen a hála, amiért ezt az örömöt – annyi évtized után – éppen karácsonykor élhettük át! Erős vár a mi Istenünk!

Kapi Béláné Marjai Erzsébet


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster