Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 7 - „ÁTKOS SÖTÉTSÉGNEK VIRRADAT VET VÉGET”

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

„ÁTKOS SÖTÉTSÉGNEK VIRRADAT VET VÉGET”

590 évvel ezelőtt végezték ki Husz Já-nost, a reformáció előfutárát

Husz János 1374-ben született, és a dél-nyugat csehországi Husinec faluban szegény körülmények között nőtt fel.

Kiváló tanulmányi eredményeit felfedezve 1396-ban már a prágai egyetem magisztere. 1401-ban pappá szentelik. A Károly egyetemen tanít, a Betlehem kápolna prédikátora, a királyné gyóntatója. Angol kapcsolatokat ápol, így hozzájut John Wycliffe iratainak másolatához. Wycliffe a Biblia üzenetét tanította az ige igazságával. A Bibliát lefordította a nép nyelvére, és gyülekezeti prédikátorokat küldött országa vidékeire („halkan éneklők”). Ennek hatása alá kerül Husz, aki később a prágai egyetem rektora lett. Bevezette a cseh nyelvet az istentiszteleten és az egyházi szolgálat minden területén. Meghirdette az Írás egyedüli forrását. Elutasította a főpapság pompáját, uralmát és öndicsőítő magatartását. Az (áldozás) úrvacsora kenyere (ostyája) és bora jelentőségét Jézus szavainak alapján hirdette az ő testének és vérének, az „átváltozás” értelmezésével szemben. A szentség mindkét részét mindenkinek kiszolgáltatta a bűnvallás és feloldozás után. A cseh érsek 1410-ben meghajolt V. Sándor pápa bullái és átkai előtt. Zsigmond, Vencel király testvére követelte az egyházi rend helyreállítását és Husz megjelenését az összehívott zsinaton (1410-18). Prágában forradalom tört ki. Husz védelmet kapott a polgárságtól. 1414-ben a Konstanzban ülésező zsinat az előttük megjelenő „eretneket” börtönbe vetette. Több mint kéthavi kínzásával akarták elérni, hogy az egyház hatalmának igazságát elismerje, és kegyelmét kérje. Barátját, Prágai Jeromost többször beküldték hozzá, hogy haláláig tartó fogságáért esedezzék. Amikor 1415. július 6-án a máglyát körben meggyújtották alatta, ezt énekelte: „Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam!” Hamvait a Rajnába szórták. Az egyháztörténet a reformáció előfutáraként hajt fejet Husz János előtt.

Bödecs Barnabás (ny. ev. lelkész, Győr)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster