Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 7

7. szám - 2005/07/09

   

Hírek

- Gyülekezeti ház szentelése Pusztaszentlászlón
A zalai dombok között fekvő pusztaszentlászlói anyagyülekezetet valamikor helyben lakó lelkész gondozta. Ma Zalaegerszegről kijárva Szabóné Piri Zsuzsánna pásztorolja az itt élő evangélikusokat. A falu egyik ékessége lehetett egykor az 1934-ben ... >>

- Emléktábla-avatás a soproni Líceumban
Június 26-án került sor Sopronban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) udvarán az intézmény néhai igazgatója, dr. Lampérth Gyula (1950-2001) emléktáblájának felavatására. >>

- Szeretetotthon bővítése Gyenesdiáson
Május 27-én, péntek délután családias hálaadó istentisztelet keretében szentelte fel Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke a gyenesdiási Kapernaum megújult épületszárnyát. >>

- Templomtorony szentelése Sümegen
Május utolsó szombatjának délelőttjén Sümegen közös hálaadásra gyűltek össze a református és evangélikus hívek, amikor közös templomukban – püspökeik szolgálatával – hálát adtak megújult templomtornyukért. >>

- 75 éves a csornai templom
Példaértékűnek tekinthető az a kezdeményezés, amely a csornai evangélikus gyülekezet megalakulását jellemezte, hiszen nem lelkészek, hanem világiak alapították az egyházközséget. Az itt szolgáló premontrei szerzetesrend fennállásának 825. évét ... >>

- Nyugdíjas lelkészek találkozója Győrött
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén korábban szolgált vagy jelenleg ott lakó nyugdíjas lelkészeket – házastársaikkal együtt – ebben az esztendőben június 25-ére hívta meg testvéri találkozóra Ittzés János püspök. A ... >>

- Missziói napok rendezvénysorozat Tordason
rendezvénysorozat Tordason A Tordas-Gyúrói Társult Gyülekezetben az elmúlt években rendszeresen szerveztek missziói napokat. Ebben az esztendőben viszont úgy döntöttek, hogy – rendezvénysorozat keretében – egy egész hétvégét szentelnek ... >>

Megrepedt a soproni templom Hősök harangja!
Néhány héttel ezelőtt szomorúan hallották a soproni gyülekezet tagjai és a város lakói, hogy a hűség városának legnagyobb harangja, a 3441 kg súlyú Hősök harangja megrepedt. >>

Megkérdeztük

Hutflesz Mihály ügyvezető igazgatót, a Limex Kft. vzetőjét
A polgári demokráciák egyik természetes velejárója, hogy a civil, a nonprofit, az egyházi terület képviselői egyre nagyobb arányban vesznek részt a helyi foglalkoztatottságban, annak bővítésében, a közösségi humán- és anyagi természetű ... >>

Könyvbemutató

Egy vitaindító könyv margójára
A lutheri reformáció hazai történetének négy olyan kimagasló személyiségét tartjuk számon, akik az evangélium fényét tudományos tevékenységükkel is kisugározták a sokat szenvedett magyar nép számára. Több évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy e ... >>

Lelki táplálék

Egy több, mint kilencvenkilenc?Mt 18, 11-14
Az evangéliumok párbeszédeit olvasva felfedezhetjük, hogy Jézus néha kíváncsi a tanítványainak véleményére. Az egykor így feltett kérdés viszont minden kor tanítványaihoz szól. „Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük ... >>


Isten minden műve kifürkészhetetlen az ember számára. Még a legkisebb teremtményekben is – ezeknek minden egyes tagjában külön-külön – látható Isten nagysága. Mert ki az az ember, akármilyen hatalmas vagy szent is, aki egy fügéből ... >>

Túl vagyunk…?!
Túl vagyunk rajta! Elmúltak a főbb egyházi ünnepek, amire oly' nagyon készültünk! Már javában benne vagyunk az ún. ünneptelen félévben, a nyári kikapcsolódás időszakában. Már csak emlék a sürgés-forgás, a tavaszi nagytakarítás. Már csak múlt az ... >>

Iskoláink

Vasárnap –másként
Iskolánk, a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium meghívásának és szervezőmunkájának köszönhetően a 2004/2005-ös tanévben is több evangélikus ... >>

Bajor küldöttség az Eötvösben
Iskolánk a bajorországi Herzogsagmühlerből fogadott vendégeket május 5. és 9. között. Az öttagú küldöttség testvérintézményünkből, az Albert Schnitter iskolából érkezett és Király Judit tanárnő által összeállított program szerint vett részt ... >>

Volt egyszer…
Volt egyszer, nem is olyan régen, hogy néhány soproni sajtószolgálat megbízott dolgozója levélben vagy telefonon kereste meg iskolánkat. Udvarias formában kérték vezetőnket, hogy feltétlenül tudassák, ha intézményünkben valami-lyen érdekes ... >>

Hagyományteremtő szándékkal
Örömmel vettük testnevelőtanárunk, Horváth Rezsőné kezdeményezését, mely szerint iskolánkban az évekig tartó szünet után ismét szavalóversenyre került sor május 4-én. Az apropót természetesen (?) József Attila születésének 100. évfordulója adta. >>

Nem (?) SIKERÜLT!
A területi elsősegélynyújtó verseny győzteseként indult iskolánk öt fős csapata a Győrben – április 25-én – tartott megyei döntőn. Csupán egy pont választotta el őket a győzelemtől, az országos versenyen való megmérettetés lehetőségétől. >>

Versek

1905. április 11-én született József Attila. Rá emlékezve ez év második felében istenes verseiből közlünk egy csokorravalót.
>
Dolgaim elől rejtegetlek,
istenem, én nagyon szeretlek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
segítnék kiabálni néked. >>

Egyéb

Beszédes térben IV.
Oltár és keresztelőkút nélkül nem építünk evangélikus templomot. Ugyanígy nem tudunk elképzelni evangélikus, de más keresztény templomot sem szószék és orgona nélkül. Ezek is szükséges berendezései a templomnak, praktikus rendeltetésük van. Egyúttal ... >>

TEMPLOM ÉS ISTENTISZTELET I.
A templom nem egyszerűen az istentiszteletnek helyet adó épület, hanem szent hely. Isten jelenléte teszi azzá, mint például az égő csipkebokor előtti területet, ahol Mózesnek csak mezítláb volt szabad tartózkodnia. Megfigyelhetjük, hogy manapság ... >>

Evangélikusok határok nélkül
„Jó Atyánk az Isten” – énekelve mi is reméltük és hittük június 15-én reggel. Hűvös, esős volt az idő, amikor a Dunántúl egészéről sorra befutottak a lelkészek autói a Keszthelyen várakozó autóbusz mellé. Közös úticélunk Szlovénia ... >>

Arcképcsarnok

„ÁTKOS SÖTÉTSÉGNEK VIRRADAT VET VÉGET”
Husz János 1374-ben született, és a dél-nyugat csehországi Husinec faluban szegény körülmények között nőtt fel. >>

Egy kincseit osztó tanító emlékére…
Kántortanítók. A fiatalabb nemzedéknek már meg kell magyarázni e szó jelentését. Pedig ezek a néptanítók néhány évtizeddel ezelőtt még egyházunk lelkészeinek legközvetlenebb munkatársai lehettek, akik az oktatás, a nevelés és a vallás képviselői ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster