Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 7 - - 75 éves a csornai templom

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- 75 éves a csornai templom

Példaértékűnek tekinthető az a kezdeményezés, amely a csornai evangélikus gyülekezet megalakulását jellemezte, hiszen nem lelkészek, hanem világiak alapították az egyházközséget. Az itt szolgáló premontrei szerzetesrend fennállásának 825. évét ünneplő katolikus kisváros a XX. sz. elején kezdett növekedni.

Az iparosodás következtében a környékbeli falvakból telepedtek be fiatalok a mesteremberek mellé. Őket fogta össze Payr Gusztáv bádogosmester Az istentisztelet utáni közgyűlésen Szabóné Piri Zsuzsánna elmondta, hogy 1934-ben, Schrantz Zoltán lelkész szolgálata idején jelentkezett az igény a fiatalok részéről, hogy evangélikus keresztyén ifjúsági otthont építsenek. A kezdeményezést és az elnevezését is lelkesen fogadták a hívek. Az akkori ínséges időkben elsősorban építőanyaggal segítették a terv megvalósulását. Az ifjúság színdarabok előadásával gyűjtötte az épületre valót. Ennek nyomán még az év szeptember 30-án Kapi Béla, a Dunántúli Egyházkerület püspöke avatta fel, amely a falu első közösségi háza volt. A háború alatt és az 50-es években a hatóság többször lefoglalta az épületet, de nem államosították. Iskolaként is használták, majd átmeneti otthona lehetett családoknak. A 70-es években egy ipari üzemnek adták bérbe, majd az iparág leépítése után évekig üresen állt. Az Európai Uniós Sapard pályázat tette lehetővé, hogy a 22 mil-lió forintos beruházás döntő hányadát ebből a forrásból fedezzék. Az önrészhez nyújtott segítséget az egyházmegye, valamint az országos egyház is. , a gyülekezet tulajdonképpeni alapítója. A mindössze 41 lelket számláló közösség munkáját Hérints Lajos farádi esperes segítette. 1926 januárjában hívták össze első közgyűlésüket, majd rendszeresen istentiszteleteket tartottak a polgári iskola egyik termében. Már ekkor elhatározták, hogy elindítják a templomépítés folyamatát. 1929-ben letették az alapkövét, és 1930. június 9-én Kapi Béla püspök felszentelte a csornai evangélikus templomot. Ennek 75. évfordulója alkalmából tartottak hálaadó úrvacsorás istentiszteletet június 12-én a csornai gyülekezet tagjai. Az igehirdetés szolgálatát Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte. Az ünnepségre a szlovéniai Lendváról kis küldöttség érkezett Skalics Gusztáv lelkész vezetésével. Ugyanis egy évvel a templom felépítése után, 1931-ben – édesapja, Skalics Sándor – a gyülekezet akkori lelkésze levelet írt Csornára, amelyben elkérte a templom terveit és fotóit. Mindezt azért tette, mert hasonló templomot kívántak megépíteni a muravidéki kisvárosban. Ez hamarosan meg is valósult, így egy láthatatlan lelki szál fonódott a két egyházközség tagjai között, amelyet a jövőben szeretnének újra szőni. Az istentisztelet után az ünnepi közgyűlésen Tubán József, a gyülekezet lelkésze hangsúlyozta, hogy ez a közösség missziói gyülekezetként indult, és ma sem élhet másként. Egyben egy kiállítást is megnyitott, amely az egyházközség tárgyi emlékeit mutatja be.

Regionális hozzárendelés: Csornai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster