Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 7 - - Missziói napok rendezvénysorozat Tordason

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Missziói napok rendezvénysorozat Tordason

rendezvénysorozat Tordason A Tordas-Gyúrói Társult Gyülekezetben az elmúlt években rendszeresen szerveztek missziói napokat. Ebben az esztendőben viszont úgy döntöttek, hogy – rendezvénysorozat keretében – egy egész hétvégét szentelnek ennek az alkalomnak. A szervezéskor viszont még nem tudhatták, hogy mindez egybe fog esni a gyülekezet lelkészének, Fűke Szabolcsnak a búcsúztatásával is, mert őt július elsejétől a Nógrád megyei galgagutai gyülekezet hívta meg lelkészének.

Június utolsó hétvégéjét jelölték ki a fejér-komáromi egyházmegyében fekvő településen élő evangélikusok a hagyományteremtő találkozónak, melynek a Tordasi evangélikus missziói napok címet adták. Az igei együttléteken túl péntek estére Iván László professzort hívták meg, aki Misszió az életért címmel tartott előadást. Szombaton pedig Zászkaliczky Tamás orgonaművész adott koncertet a tordasi templom 150 éves barokk orgonáján. A vasárnap délelőtti úrvacsorás istentisztelet igehirdetőjeként Ittzés Jánost, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökét hívták szolgálatra. A kerület lelkészi vezetője a vasárnap igéje, Ézs 43,10-15 alapján tartott prédikációjában elsősorban a lelkipásztorától búcsúzó gyülekezethez szólt. Ebben hangsúlyozta, hogy a búcsúzás pillanatnyi hangulatában elfeledkezhetünk az ige örök érvényű üzenetéről. Hiszen Isten ügye sokkal több, mint egy lelkész szolgálata. Meg kellene tanulnunk, hogy Isten szeretetéről tanúskodjunk, ne a problémáinkat boncolgassuk. Számunkra nincsen más út, csak bizonyságot tenni arról, hogy árad a bizalom. Ebben a szolgálatban mindannyian tanúk vagyunk. De ne felejtsük el, hogy a rossz tanú is tanú. Csak ő arról tesz bizonyságot, mintha mi se történt volna. A világ hiteles tanúkra vár a tordasi és gyúrói gyülekezetekben is – fejezte be igehirdetését Ittzés János. Az istentisztelet utáni szeretetvendégség előtt a gyülekezet vezetősége és az ifjúság képviselői megköszönték Fűke Szabolcsnak és feleségének a dunántúli kis gyülekezetekben végzett évtizedes szolgálatát, Isten áldását kérve új szolgálatukra.

Regionális hozzárendelés:


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster