Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 7 - Egy vitaindító könyv margójára

Könyvbemutató

Hozzászólás a cikkhez

Egy vitaindító könyv margójára

Keveházi László: A kereszt igéjét hirdetni kezdtem – Sztárai Mihály élete és szolgálata

A lutheri reformáció hazai történetének négy olyan kimagasló személyiségét tartjuk számon, akik az evangélium fényét tudományos tevékenységükkel is kisugározták a sokat szenvedett magyar nép számára. Több évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy e reformátorok életét és munkásságát méltó módon összefoglalva feldolgozza az utókor. Elsőnek Révész Imre Dévai-életrajzára (1862), majd Schulek Tibor Bornemisza-monográfiájára (1939) és Botta István Huszár Gál életrajzára (1991) figyelt fel a tudományos érdeklődés. Most Keveházi László monográfiája foglalja össze lelkiismeretes pontossággal és egyben olvasmányos megközelítéssel Sztárai Mihály életét és szolgálatát

„A kereszt igéjét hirdetni kezdtem” – ezt a címet adta 320 oldalas könyvének a Pest megyei egyházmegye egykori esperese, teológiánk korábbi népszerű előadója, történésze. A kortörténeti bevezetés után szemléletesen és több váratlan fordulattal mutatja be az „énekes reformátor” mozgalmas életének egyes állomásait: siklósi rektorságát, páduai egyetemi évét, majd Laskót, Tolnát, Gyulát, Sárospatakot, s végül halála helyét, Pápát. Gazdag, háborús feszültségekkel teli évek ezek, az oszmán hódoltság keserves ideje. De akinek a szeme meglátja az általa újonnan felfedezett evangélium hódító erejének nagyságát, az megérti, hogy a nagy utak fáradhatatlan vándora, 120 új gyülekezet szervezője miért tudott győzni minden akadályon. A könnyen áttekinthető, szemléletes felépítésű könyv az életrajz után három témakörben mutatja be Sztárai Mihály életművét. Megismerjük őt mint az első (?) magyar evangélikus püspököt, azután mint költőt, s végül mint drámaírót. Az első egység külön érdekessége a legrégibb lelkészavatási liturgiánk rendjének ismertetése, a második a históriás énekek színes gazdagsága, a harmadik pedig népszerű iskoladrámáinak – a Papok házassága és az Igaz papság tiköre – ízes magyarsága és máig ható korszerűsége. Hittudományi Egyetemünkön június 3-án Monok István és Korányi András mutatta be a kötetet. Keveházi László monográfiájának megjelenése kortárs egyháztörténetírásunk jeles eseménye. Nemcsak tudósok vitathatják több újszerű megállapítását, hanem az életrajz sok evangélikus család szellemi-lelki gazdagodását is szolgálhatja.

Dr. Fabiny Tibor (ny. egyháztörténész professzor, Budapest)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster