Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 7 - Hutflesz Mihály ügyvezető igazgatót, a Limex Kft. vzetőjét

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Hutflesz Mihály ügyvezető igazgatót, a Limex Kft. vzetőjét

Milyen lehetőségeket lát az egyházak számára a kü-lönféle pályázati rendszerekben?

A polgári demokráciák egyik természetes velejárója, hogy a civil, a nonprofit, az egyházi terület képviselői egyre nagyobb arányban vesznek részt a helyi foglalkoztatottságban, annak bővítésében, a közösségi humán- és anyagi természetű fejlesztésekben. Hazánk európai uniós taggá válásával kibővültek ezek a lehetőségek.

A Strukturális Alapokba tartozó Operatív Programok azok, amelyek a jelentősebb forrásokat biztosítani tudják ehhez, azonban ezek mellett még más hazai és külföldi források is számításba jöhetnek. Bármely megvalósításról is legyen szó, az bizonyos, hogy a források elérhetősége egy rendszer keretében történik. Ennek központi eleme a pályázatokkal kapcsolatos információk naprakész ismerete, valamint a pályázat- és projektmenedzsment készségek megléte. A versenyképesség megőrzése érdekében tehát szükségessé válik az ezirányú ismeretek megszerzése. Ezért elsősorban azt javaslom, hogy az egyházkerületekben humánerőforrás- és szolgáltatói rendszert célszerű felépíteni. Az egyházak igen-igen nagy előnye – amit tapasztalatom szerint nem mindig aknáznak ki megfelelően –, hogy részükről a tevékenységek gyorsan hálózatba szervezhetőek egy-egy kisebb térségben (konzorciális pályázás). Számos egyházi kötődésű nonprofit, civil, polgári szervezet bevonására nyílik lehetőség (egyesület, alapítvány, Kht), ha maga a gyülekezet nem jogosult pályázó. Fontos tehát, hogy legyenek ilyen szervezeteink! Az ilyen típusú feladat egyébként is kifejezetten csapatjáték! További előny, hogy az egyház rendelkezik azzal a beállítódással, rálátással, ami sok esetben alapjaiban dönti el egy projekt sorsát, másrészt képesek – összefogással – az önerő biztosítására is. Mindezek mellett léteznek azonban gyengeségek is: hiányoznak bizonyos készségek: projekt- és pályázatmenedzsment (ez megtanulható!), vannak kétkedések – főleg kudarcok miatt – a pályázás hasznosságát illetően. Ezért az a legjobb, ha a pályázatok készítését humánerőforrás fejlesztésnek, lelki, szellemi építkezésnek is felfogjuk. Így még akkor is nyerünk, ha magát a pályázatot esetleg elutasítják. Ki ne tartaná értéknek azt, hogy egy közös cél érdekében néhány ember, egy kisközösség fel tud sorakozni! Az anyagi javak szolgálnak, nem uralkodnak! Ez követhető útmutató lehet mindenki számára, aki – csúnya szóval kifejezve – a reálszféra közelébe kerül. Ez az útjelző lecsillapíthatja a túlzott pénzügyi étvágyat, vagy éppen segít a szükségleten felüli javak közösségi hasznosulásának menedzselésében is. A pályázatok és projektek fejlesztésében lehetőséget kapunk arra, hogy megszólíttassunk és megszólítsunk! Így biztosak lehetünk abban, hogy a létrejövő, megújuló épületeink kötőanyaga nemcsak mész és a cement, hanem az a hit, ami létrehozza, és az a szeretet, ami fenntartja. Kívánom, hogy az egyébként oly kemény pályázati versenyben a gyülekezetek és az azok köré szerveződött intézmények, szervezetek sikeresek, eredményesek legyenek!

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster