Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 8 - Klell Erzsébet

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

Klell Erzsébet

diakonissza főnökasszony
1929-2005

Klell Erzsébet – az egyházban csak a szeretett „Baba néni”-nek nevezett diakonissza nővér – 1929. október 28-án született Győrött. Négy testvére közül ő volt a legfiatalabb. Már kisgyermek korától érdekelte a Biblia üzenete. Saját elmondása alapján tízéves korában egy érdekes, egész életére kiható álma volt: Jézus jeruzsálemi bevonulását látta maga előtt, és tisztán hallotta a Mester szolgálatára elhívó hangját. Középiskolás korában egy alkalommal Kovács Géza – később győri lelkész – evangelizációján ismét szívhez szólóan érintette meg az ige üzenete.

A végső döntést érettségi előtt az egyik ifjúsági csendesnapon hozta meg, amikor egy bizonyságtétel nyomán felállt, és a résztvevők előtt elmondta határozott döntését, miszerint diakonissza szolgálatra jelentkezik. Az akkori ébredésnek köszönhetően tizenkettedmagával lépte át 1950. szeptember elején a győri anyaház kapuját. Klell Erzsébet éppen gyerekeket üdültetett Sopronban 1950 nyarán a későbbi vendégház helyén, amikor eljutott hozzá a szomorú hírt, hogy november 30-ig az összes diakonisszának el kell hagyni az anyaházat. A rend feloszlatása után hazatért, és három évig nővére gyermekeire vigyázott. 1953-ban helyezkedett el, először egy élelmiszer-kiskereskedelmi központ irodájában, majd később az SZTK nyugdíjosztályán. Mindkét helyen irodai munkát végzett. Már nyugdíjas volt, amikor a soproni Zerge utcai evangélikus vendégház vezetésével bízták meg. Ennek szolgálatát cserél-te fel, amikor Győrbe való visszaköltözése után 2002 októberében beiktatták a győri diakonissza anyaház főnökasszonyának. 2005. július 11-én egy hirtelen elhatalmasodó súlyos betegség után váratlanul hunyt el. A Győr-nádorvárosi temetőben egykori nővértársai mellé temették. Temetésén Ittzés János püspök Rm 8,28 alapján hirdette Isten igéjét. Ravatalánál megjelentek a gallneukircheni diakonissza közösség, valamint a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület tagjai és a soproni gyülekezet képviselői is. Aki ismerte, soha nem felejti fáradhatatlan alakját, ahogyan diakonissza ruhában, főkötővel járt, mintegy így is hitvallást téve Mesterének követéséről.

Regionális hozzárendelés:


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster