Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 8

8. szám - 2005/08/04

   

Hírek

Győri gyerekek táborozása Nagybörzsönyben
Ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk – ez is lehetett volna a mottója annak a hétnek, melyet a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ tanulói, valamint győrsági gyerekek töltöttek el a Pesti Evangélikus Egyházmegye területén fekvő ... >>

Csak térkép e táj?
Iskolánk, a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola a fenti címmel írt ki pályázatot az általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulói részére. >>

- Lelkészavatás Rajkán
A háború utáni kitelepítéskor meggyengült rajkai egyházközség végzett teológusának, Ments Orsolyának lelkésszé avatását ünnepelte 2005. július 16-án. Az ordináció szolgálatát Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke ... >>

- Evangélikus pedagógustalálkozó Sopronban
Ebben az évben július 4. és 6. között immár tizenharmadik alkalommal került megrendezésre az evangélikus pedagógusoknak találkozásra, eszmecserére lehetőséget nyújtó konferencia. Házigazdáink a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium ... >>

- Felújított orgona szentelése Kertán
A Kisalföld déli lankáin fekszik a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye egyik kis települése, Kerta. Az itt élő evangélikusság 1794 és 1798 között építette fel templomát, amelybe 1936-ban egy Rieger típusú pneumatikus orgonát vásároltak. A hangszer ... >>

- Líceumi hittantábor Révfülöpön
2005. június 22. és 29. között két turnusban több mint 100 líceumi diák vehetett részt a gimnázium által szervezett táborban. A mottó Jézus egyik mondata volt a Hegyi beszédből: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Mt 5,5) A ... >>

Megkérdeztük

Honti István vállalkozót, a balassagyarmati evangélikus gyülekezet felügyelőjét
Amikor a későbbi püspök több mint száz esztendővel ezelőtt meglátta a napvilágot a Vas megyei kisközségben, Alsó-Mesteriben, még földműves szülei sem tudhatták, mivé lesz, miféle ember válik gyermekükből a huszadik század embert próbáló, ... >>

Könyvbemutató

Igazgyöngyök
A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség kiadásában – magánadakozók támogatásával – megjelent D. Szabó József (1902-1986) a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület püspökének igehirdetéseiből és írásaiból összeállított gyűjteménykötet. A ... >>

A SOPRONI EVANGÉLIKUS TEMETŐK TÖRTÉNETE ÉS SÍREMLÉKEI
Élvezetes, hasznos és nagyon tanulságos e könyvnek az olvasása, lapjainak forgatása, amely a soproni, a Balfi úti evangélikus temetőnk számos régi, történelmi síremlékét s nagyon sok szépen gondozott sírját mutatja be mintegy 250 oldalon. >>

Lelki táplálék

Gondolatok az egyházról
Elhagyja a férfi atyját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Igen nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok. (Ef 5,31-32) >>

A jó Pásztor nyájában
Ipolyszakállos. Pici kis falu a történelmi Magyarország területén. Parányi templom a fák között és még parányibb gyülekezet: egyetlen gyermek és nyolc-tíz felnőtt. Mégis hatalmas erővel zeng az ének: „Hullámok ha rémítenek Mérhetetlen víz ... >>

Egyháztörténet

440 éves a Soproni Evangélikus Gyülekezet
A 440 éves fennállását idén ünneplő gyülekezetünkben nagyon sok minden emlékeztet a nagy elődökre, evangélikus vallásunk alapítóira. Templomunkban meg van örökítve Luther Márton emléke (Luther-ablak, Luther-emléktábla), temetőnk bejáratánál Luther- ... >>

Versek

Isten
1905 április 11-én született József Attila. Rá emlékezve ez év második felében istenes verseiből közlünk egy csokorravalót. >>

Egyéb

VOLT EGYSZER EGY ÚJSÁG… Élt 5 és fél évet
Köztudott, hogy napjainkban túlságosan zsúfolt az írott sajtó piaca. Szinte naponta születnek újabb és újabb lapok. Érthető tehát a verseny a szerkesztők és szerkesztőségek között. Amikor viszont megszűnik egy újság, az – egyébként egymással ... >>

TEMPLOM ÉS ISTENTISZTELET II.
Színház az egész világ, hangzik Shakespeare egyik művében. Valóban: egész életünkben szerepeket játszunk, ami persze nem jelenti azt, hogy minden esetben hazudunk is. Szülők, gyermekek, testvérek, házastársak, vevők és eladók, közönség és előadók ... >>

Beszédes térben V.
Eddig körbejárt tekintetünk a templom-ban. Nézelődtünk. Szemlélődésünk során remélhetőleg felfedeztük, hogy a templom-belső tere, berendezése, amelyet tárgyi volta és a megszokás annyiszor ítél némaságra, milyen beszédessé válhat. Egészen gyakorlati ... >>

„Gyurátz-híradó”
Tudom, furcsa és első olvasásra érthetetlen a cím. De ha nem is ezzel a címmel, de ezzel a tartalommal jelent már meg írásunk, és szeretnénk is időnként hírt adni magunkról. >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 15. VASÁRNAP HETE
A zsoltáros példája is mutatja, hogy az Isten útján járó embert érhetik igazságtalan támadások és üldözések. Az Istenre figyelő ember gondolatait álmatlan éjszakáin mégsem az elégtétel és a visszavágás lehetőségei kötik le, hanem Isten elé viszi ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 14. VASÁRNAP HETE
A zsoltár Isten nagyságát és rendelkezéseit dicséri és magasztalja. Gyönyörködik benne, mert igazsága örök és döntései megbízhatók. A zsoltárossal együtt bízhatunk abban az Istenben, aki nem hagyja magára a segítségre szorulót. A törvény ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 13. VASÁRNAP HETE
Isten nagyságát és dicsőségét magasztalja a zsoltáros. Az egész teremtés hatalmát és dicsőségét teszi láthatóvá, érezhetővé. Hatalmát, erejét azért mutatja meg népének, hogy amiképpen hódol előtte az egész teremtettség és a természet erői, népének ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 12. VASÁRNAP HETE
Isten igéjében, törvényében adta meg Izráelnek és mai népének azt a keretet, amelyben számára az életet biztosítja. Ezt a keretet sokszor szűknek tartotta, fellázadt, ki akart törni belőle, és ezzel sok bajt okozott önmagának. Isten igéjével ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 11. VASÁRNAP HETE
Veszélyeztetett világunkban sokan élnek szorongás és félelem között. Az erőszakról és a kiszolgáltatottságról kapjuk az információt napról napra a világ minden részéről. Idősek, nők és gyermekek szorongás között indulnak el mindennapi útjukra. >>

Arcképcsarnok

Klell Erzsébet
Klell Erzsébet – az egyházban csak a szeretett „Baba néni”-nek nevezett diakonissza nővér – 1929. október 28-án született Győrött. Négy testvére közül ő volt a legfiatalabb. Már kisgyermek korától érdekelte a Biblia üzenete. ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster