Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 8 - „Gyurátz-híradó”

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

„Gyurátz-híradó”

Tudom, furcsa és első olvasásra érthetetlen a cím. De ha nem is ezzel a címmel, de ezzel a tartalommal jelent már meg írásunk, és szeretnénk is időnként hírt adni magunkról.

Ez a cím érinti „iskolánkat”, a kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskolát, a régi, több mint 100 évvel ezelőtt elindult és Gyurátz Ferenc püspök által indított Leánynevelő Intézetet. A 2000-ben újraindult egyházi iskolánk – gondokkal küszködve – iskoláink között, hála Istennek, fejlődve és erősödve jól megállja helyét. Ma már elmondhatjuk, hogy a „kezdeti félelmek” ideje is elmúlt, a tanulók létszáma évről évre emelkedő tendenciát mutat. Ami pedig ennél is több: az iskolában a belső légkör is jó, igazán egységes tanári kar dolgozik azon, hogy tanulóin-kat a „Gyurátz-szellem”, de talán ennél is több, az evangélium ereje érintse meg az átlagon felüli tanulmányi eredményen és nevelésen túl. A jelzett cím „mögött” azonban lelki háttért alkotva ott vannak a régi „Gyurátz növendékek”, akik ma is összetartva imádkozó, de mindenben segítő szándékkal állnak munkánk mögött. Ők hozták létre a „Gyurátz Alapítványt”, amely az elismerésben részesülő tanulókat jutalmazni akarja. S itt megint az iskolai „összmunka” segít, mert az értékelésben részt vesz az osztályfőnökök és a hitoktatók munkaközössége egyaránt. Ez azt jelenti, hogy az ösztöndíjra ajánlottak mind tanulmányi, mind pedig hitbeli és közösségi magatartási szempontból „mérlegre kerülnek.” Hála a kedves támogatóknak, elsősorban a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületnek, az idén oda jutottunk, hogy kicsit eltérve az alapszabálytól, két tanulót is jutalmazhattunk 25 000-25 000 Ft-os ösztöndíjjal. Legyen szabad nevüket is ideírni: Kutschi Péter (Nemescsó) és Noszek Katalin (Kőszeg) a két új, idei ösztöndíjasunk. A fiú a természettudományok terén ért el kiváló eredményt, a leány pedig inkább az irodalom és a versmondás területén kiemelkedő. S mindkettő nemcsak buzgó hittanosunk, hanem mindketten a gyülekezeteik életében is komolyan részt vesznek. S ráadásul egyikük evangélikus, a másik pedig katolikus. Ez is örömünk, hogy ezzel „ökumenikus” irányban is léphettünk. Amikor ezzel a „Híradóval” örömünket és előrelépésünket szeretnénk jelezni, ehhez kérésünket is hozzá szeretnénk tenni. Kérjük Testvéreinket, akiket Isten erre indít, hogy támogassák a Gyurátz Alapítványt a továbbiakban is. Sőt, az is reménységünk, hogy talán újabb csatlakozókat is sikerül „toborozni” ezzel a néhány sorral. Csekkszámlaszámunk: 11747051-20103246. Kérésre csekket is tudunk küldeni. Levélcím: Evangélikus Mező-gazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola, 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Mindezen túl pedig kérjük a szeretetteljes és imádságos ránk gondolást, hogy iskolánk és benne alapítványunk egyre gyümölcsözőbben és Istentől megáldottan végezhesse nehéz, de szép munkáját a jövő és a fiatalok érdekében.

Keveházi László (ny. ev. lelkész, Kőszeg)

Regionális hozzárendelés: K?szegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster