Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 7 - Magyarok között, keresztyén testvéri közösségben

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

Magyarok között, keresztyén testvéri közösségben

Látogatás a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösségnél

Az év elején többünket szomorúan érintett Szigethy Sándor Svédországban élő lelkésztestvérünk halálának híre. Az 1956 utáni sodrásban nyugatra került lelkész, vallástanár, gyülekezetépítő- és szervező munkatárs svédországi szolgálata mellett mindig fontosnak tartotta a magyarországi, elsősorban dunántúli gyülekezetekkel való kapcsolattartást. Folyamatosan nyomon követte a magyarországi egyházi közélet eseményit, s ha lehetett, hallatta hangját, képviselte is – gyakran a szeretet szigorával – véleményét.

Kötődése a Dunántúl evangélikusságához érthető, hiszen Rábabogyoszlóban (ma Rábapaty – A szerk.) született, itt is keresztelték, s bár több száz kilométerre élt szülőföldjétől, a tradíció, a kötődés mélyen gyökerező erő volt a svédországi magyarság körében végzett szolgálatában is.

Molnár-Veress Pál Stockholmban élő evangélikus lelkésznek – a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség lelkipásztorának – nem titkolt reménysége volt, hogy az egykori szolgatárs malmöi temetésén az anyaországi evangélikusság is képviselteti magát. Ittzés Jánosnak, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspökének döntése volt ezután, hogy Menyes Gyula püspöki titkár utazzon ki Malmőbe, ami után a kint élő evangélikusok kérése volt, hogy ő – mint evangélikus lelkész, és aki személyesen is ismerte Szigethy Sándort – hirdessen igét a temetést követő gyászistentiszteleten. Az elhunyt végakarata pedig az volt, hogy gazdag könyvtára kerüljön haza, épüljön be a soproni Líceum könyvtári állományába. (Képünkön a könyvek átvételének pillanata látható.) Szigethy Sándor már életében is sokszor fordult szeretettel a Líceum felé. Családja egykori földbirto-kai után járó kárpótlási jegyeit a kilencvenes évek végén iskolánknak adományozta.
A könyvek hazaszállítását is megoldandó csatlakoztam Menyes Gyulához, így az iskola kisbuszával ketten indultunk Svédország felé. Az út szerve-zése közben kaptunk felkérést arra, hogy a temetés után vegyünk részt a svédországi magyar protestánsok pünkösd ünnepéhez kapcsolódó alkalmain is, bekapcsolódva az ottani szolgálatba. Svédországban az ottani protestáns magyar közösség tagjai fogadtak minket nagy szeretettel. Rendkívül fontos volt számukra az a tény, hogy az anyaországi evangélikusság hivatalosan is képviselteti magát az egykori szolgatárs temetésén, illetve az azt követő alkalmakon.

Érezni e közösségek tagjain, hogy nem elszigetelt, rezervátumba kényszerült, kihalásra ítélt közösséget képviselnek.
A Malmö melletti kikötőben, Trelleborgban Molnár-Veress Pál fogadott minket, és vezetett be az ottani protestáns magyar közösség éltébe. Szállásunk, a Szigethy Sándor könyveit raktározó és rendszerező malmöi magyar nyugalmazott tanárnál, Tóth Lajosnál volt. A másnapi temetésen Glatz József, a svédországi magyar szolgálatot elindító, ma Németországban élő evangélikus lelkész szolgált. A temetést követő istentiszteleten pedig Menyes Gyula 2Kor 12,7 alapján hirdetett igét, amelyben Pál apostolt így erősítette az Úr: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (Az igehirdetés a Lelkipásztor folyóirat szep-temberi számában olvasható.)
Még aznap délután vendéglátóinkkal észak felé indultunk, a Közép-Svédországban fekvő Tångagärdébe (képünkön), a svédországi protestánsok gyülekezeti központja felé. Itt gyűlnek össze az ország 14 protestáns magyar gyülekezetéből minden évben a konfirmáció ünnepére a magyar családok. A magyar nyelv, a kultúra, a hagyomány tisztelete egységben van itt ezen a pár napon a pünkösd ünnepével, a fiatal egyháztagok vizsgájával, a kon-firmációs istentisztelettel (képünkön). Fontos az, hogy az ország távoli részeiről érkező magyar protestánsok az egyház missziói munkája segítségével találkoznak minden évben és hallgathatják magyar nyelven, együtt Isten igéjét. A fiatalok részt vehetnek egy bibliaolvasó- és versmondó versenyen, az idősebbek az esti beszélgetések alkalmával oszthatják meg egymással az előző esztendő tapasztalatait.
Hálával és reménységgel gondolunk arra, hogy magyarok között, keresztyén testvéri közösségben lehettünk. Visszatérve Szigethy Sándor könyveit elhelyeztük a Líceum könyvtárában a Szépfalusy család könyvei mellett.

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség hitéletét bemutató hang-képes beszámolót közvetített a Magyar Rádió Kossuth adója 2006. július 3-án 13.30 órától a középhullámon az evangélikus egyház félórájában. A műsor utólag is meghallgatható az interneten a: www.radio.hu címen a hangtárra kattintva az időpont kikeresése alapján. Riporter: Menyes Gyula;
szerkesztő: Nagy László.

Tölli Balázs (a soproni Líceum igazgatója)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster