Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 7

7. szám - 2006/07/05

   

Hírek

KÖZLEMÉNY
A Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottsága és a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány kuratóriuma június 22-én Pannonhalmán Ittzés János elnök-püspök és Várszegi Asztrik főapát, kuratóriumi elnök vezetésével megbeszélést tartott. ... >>

Megkérdeztük

Horváth-Hegyi Olivér
Egy év leforgása alatt talán sokak számára ismertté vált a Tamás mise, a kételkedők és keresők istentisztelete. De mégis, ahhoz, hogy válaszoljak a kérdésre, érdemes kicsit messzebbről indulni. Annak az istentiszteleti formának, amit először jó 20 ... >>

Lelki táplálék

Isten határtalan kegyelme
Feri akkor már két éve ivott. Töményet. Leginkább pálinkát.
Veszte lett, hogy segített a kocsmai dolgozóknak. Feltakarította az ívó kövét, leszedte a megtelt hamutartókat, végigsöpörte az udvart, s a járdát is gondozta. Mindezért itallal és ... >>

Keresztyén etika - mindenkinek
Rögtön az elején egy tévhitet szeretnék eloszlatni. Sokan úgy vélik, hogy Isten törvényének megtartása rendkívül egyszerű dolog. Nem szabad lopni, ölni, tisztelni kell szüleinket, Isten nevét nem használjuk káromkodásra, járunk templomba, stb. S ... >>


Aki szívből tudja mondani Istennek: szerető Atyám vagy, és én gyermeked, az könnyedén dacolhat minden pokolbéli ördöggel, és nyugodtan fittyet hányhat a világ minden hetyke fenyegetésének. Hi-szen az Atyában neki olyan Ura van, aki előtt reszketnie ... >>

A hónap igéje: Jézus Krisztus mondja: „Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37b)
Mai világunkban a magány talán a leggyötrőbb érzés. Fél a kicsi, hogy egyedül marad, s képtelen megbirkózni álmaiban a mesék világának szörnyeivel. Kell valaki, akire felnézhet, aki mindig ott van mellette, aki segít megemelni a számára még túl ... >>

Versek

MIATYÁNK

Urunk, atyánk, az ég lakója;
A csillagoknak alkotója,
Ki fenntartod mindütt a rendet;
Dicsőség a te nagy nevednek!

Az igazak, jók, akik élnek,
Mindenha csak benned remélnek.
Te vagy az ő buzgó imájok:
Óh, jőjjön el a te ... >>

Egyéb

Magyarok között, keresztyén testvéri közösségben
Az év elején többünket szomorúan érintett Szigethy Sándor Svédországban élő lelkésztestvérünk halálának híre. Az 1956 utáni sodrásban nyugatra került lelkész, vallástanár, gyülekezetépítő- és szervező munkatárs svédországi szolgálata mellett mindig ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster