Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 7 - Horváth-Hegyi Olivér

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Horváth-Hegyi Olivér

evangélikus lelkészt, püspöki titkárt, a Tamás mise team vezetőjét
Miért tartották fontosnak, hogy egyházunkban is bevezessék a Tamás mise istentiszteleti formáját?

Egy év leforgása alatt talán sokak számára ismertté vált a Tamás mise, a kételkedők és keresők istentisztelete. De mégis, ahhoz, hogy válaszoljak a kérdésre, érdemes kicsit messzebbről indulni. Annak az istentiszteleti formának, amit először jó 20 évvel ezelőtt Finnországban, majd kicsit később Németországban alkalmaztak evangélikus testvéreink, az a célja, hogy új hangon, új formában, de az istentisztelet alapvető liturgikus egységeit és üzenetét megőrizve szóljon, elsősorban fiatalokhoz.

Még gyülekezeteink aktív tagjai között is jócskán akadnak olyanok, akik számára állandó napirendi kérdés az Istennel való kapcsolatuk rendezetlensége, hitük szunnyadása. Az a néhány fiatal egyetemista „ifis” a budavári és Deák téri gyülekezetből, akik korábbi tanulmányaik során részt vettek az említett országokban Tamás misén, elkezdtek egymás közt, majd egymással is beszélgetni: valahogyan meg kellene szólítani a sok tízezer budapesti evangélikust, meg kellene próbálni Krisztushoz vezetni őket. Minden Tamás mise célja az Isten iránti vágy felkeltése. És mert ezt jónak és hatékonynak találtuk északi testvéreinknél, kiötlöttük, hogy itt, Magyarországon is elkezdjük a Tamás mise szervezését. Fontosnak tartottuk, hogy a hagyományos templomi keretek mellett megjelenjen egy új, egy friss, egy mozgalmasabb forma. Ez a Tamás mise.
Bő egy évvel ezelőtt kezdődött el Budapesten öt, jól megközelíthető fővárosi gyülekezet megszólítása: „Gyertek és legyetek aktívan is részese a Tamás misének!” Így került elénk az említett két gyülekezeten kívül a kelenföldi, zuglói és budahegyvidéki közösség. Ezen az öt helyszínen kéthavonta – a nyári időszak kivételével – tudjuk megrendezni a Tamás misét. Minden egyes alkalmat pontos, precíz előkészítési folyamat előz meg. 5-6 alkalommal találkozik a 8-10 fős Tamás mise team, hogy átbeszéljük a szükséges tennivalókat, gondolatban berendezzük a helyszínt, kiosszuk a feladatokat. Ezeket az alkalmakat mindig imádsággal kezdjük és imaközösséggel zárjuk.
A főpróbát rendszerint az alkalmat megelőző szombaton tartjuk, ahol minden szolgálattevő megtudhatja, milyen mozgással, hanglejtéssel, technikai eszközzel tudja leginkább feladatát megoldani. Mi, szervezők minden segítséget megadunk az adott házigazda gyülekezet 15-20 fős szolgáló ifjúsági csoportjának. Egy-egy Tamás mise előtt 3/4 órával összegyűlnek a szolgálattevők, hogy nagy körbe állva, egymás kezét megfogva közös imádsággal induljunk neki a másfél órás szolgálatnak. Itt mindenki vagy Luther-kabátban, vagy „Tamás mise” egyen pólóban van. Törekszünk arra, hogy 6-8 lelkésznél több ne legyen, hiszen a laikusok szolgálatával szeretne szólni a Tamás mise gyülekezethez.
Hogy mit lát egy Tamás misére érkező? Először a Tamás mise házigazdája, aki szabadon beszélve, a kommentátor szerepét be-töltve köszönti az együttlevőket, majd a kezdő énekre bevonul a szolgálattevők népes serege, akik kezében ott vannak az oltár kellékei. Elöl a laikusok, hátul a lelkészek men-nek. Aztán elkezdődik az új liturgia elemeit követő istentisztelet: bűnvalló-igei rész, igehirdetéssel, imádságjárás, majd az úrvacsora ünneplése. Az imádságjárásról érdemes azt megemlíteni, hogy a Tamás mise újszerűsége többek között ebben rejlik. Itt mindenki interaktívvá válik, és öt helyszín közül választhat. Egy-egy lelkész által személyes kérést megfogalmazva áldásban részesülhet az oltárnál. Ezt általában 4-5 lelkész egyszerre végzi, hiszen több mint százan vágynak ilyen formán Istennel találkozni. A következő hely-színen személyes imádságra várják az imádságukat nehezen megfogalmazó fiatalokat, idősebbeket. Ezt az intimitás miatt paraván mögött szoktuk végezni. Asztalok mellett lehetőség van imádságírásra, illetve valahol oldalt, két szélen gyertyagyújtásra várjuk a gondolatban imádkozni akaró testvéreinket, akik kifejezőkészségét a világ Világosságá-nak jelképével kívánjuk segíteni. És végül a helyükön maradtak az előre elkészített medi-tációs anyagot olvashatják. Ennek a 20 percnek a végén a liturgus imádkozik a megfogalmazott imádságokkal, áldáskérésekkel. Az Úr szent vacsorájának ünneplése nyitott mindenki számára, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Ennek módja a nagyszámú (200-300 fős) gyülekezet és a megszokottnál hosszabb istentisztelet miatt mozgó úrvacsora 4-5 helyszínen, laikusok bevonásával. Természetesen mindenhol egy-egy lelkész osztja a bort. Az egész Tamás misén könnyűzenei műfajban játszik a zenekar, ill. taizéi énekeket éneklünk a gyülekező és az imádságjárás alatt. Az offertórium minden esetben diakóniai célokat szolgál, akinek képviselőjét a hirdetésben meg szoktuk szólaltatni.
A Tamás mise végén a szolgálattevők csapata a bevonulás rendjében hagyja el a templomteret. Az agapéra, a szeretetvendégségre mindenkit hívogatunk, legutóbbi alkal-munkhoz táncházat is szerveztünk.
Küldetésünk – reménységünk szerint – forgóajtóként fog működni egyházunkban. Vágyunk és imádságunk témája: az, aki kételkedőként, vagy keresőként eljön a Tamás misére, megtalálja egyházunkban azt a színt, azt az utat, ami elvezeti Krisztushoz. S ha már ott van, reménységünk, hogy vonzó lesz számára a vasárnapi istentisztelet, egy ifjúsági óra, egy lelkigondozói beszélgetés, és talán egyszer a szolgálat jó illatát is megérzi.

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster