Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 8 - Tessényi Kornél

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

Tessényi Kornél

1912-2005

Szomorúan hallottuk a hírt, hogy éppen egy évvel ezelőtt, 2005. augusztus 2-án hunyt el Tessényi Kornél, Amerikában élt lelkésztestvérünk.

Amikor a gyászistentiszteleten a conroei evangélikus gyülekezet templomában elhangzott felette a feltámadás evangéliuma (Mt 11,28-30), nemcsak egy szolgálatban fáradozó, terheket hordozó lelkész emléke állt előttünk, hanem olyan szolgatársé is, aki 1956-ban elhagyni kényszerült hazáját. De ugyanakkor nem felejtette el szülőföldjét, és megpróbált hidat építeni a nagy távolságból. Elsősorban az egyházkerületünkben élő gyülekezetek között, ahol szolgált: Sopron, Hegyeshalom, Levél. A gyülekezeti tagok, presbitériumok mellett hídépítő eszközöknek látta evangélikus középiskoláinkat is, mert a fiatalságnak nyelvi tudásával (angol) és technikai felkészültségével (számítógép) gyorsabb és közvetlenebb kapcsolatokat lehet kiépíteni. Életútja a délvidéki Szenttamásról indult 1912. július 17-én, hívő metodista családból. Evangélikus gimnáziumot végzett, ott nyert indíttatást az evangélikus lelkészi pályára. A pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Hittudományi Karán végezve Raffay Sándor püspök szentelte lelkésszé 1936. június 21-én. Tübingenben is volt ösztöndíjas. Lelkészi szolgálatának állomásai ezután: Sopronban segédlelkész, Kassa, Fancsal, Hegyeshalom, Levél, Budapest. Az utóbbi helyen püspöki titkár volt az 1956-os forradalom kitöréséig. 1940. október 22-én kötött házasságot a Sopronban született Fodor Zsófiával, akivel példaadó szeretetben élt 1998-ban bekövetkezett haláláig. Házasságukat Isten két gyermekkel áldotta meg; Kornéllal és Tamással, kik családjukkal az USA-ban élnek, 4 unokával és 3 dédunokával. A forradalom elfojtása Tessényi Kornélt családjával együtt külföldre kényszerítette. Ausztriába, majd onnan Chicagoba került. Előbb takarítóként kereste kenyerét, majd újra lelkészi szolgálatba léphetett a „Grace” és „Peace” nevű evangélikus gyülekezetekben 1960 és 1978 között. Ide toborozta a magyar evangélikusokat és az utóbbiban magyar gyülekezet is alakult. Tagja volt az Amerikai Magyar Evangélikus Konferenciának. 1978-ban ment nyugdíjba, a floridai Pensacolába, majd a texasi Conroeban lévő gyülekezetnek lett tagja, ahonnan soproni testvérgyülekezeti kapcsolaton munkálkodott. Kézi harangkórusunkban a harangok csengése rá emlékeztet, mert ő gyűjtötte, és adakozott is, hogy ez a harangkészlet Sopronba kerüljön. Áldott legyen emléke közöttünk hídépítő és lelkipásztori szolgálatáért!


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster