Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 8

8. szám - 2006/08/05

   

Hírek

Egyházkerületi munkatársképző nap
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
területén szolgáló munkatársak részére
egyházkerületi munkatársképző napra kerül sor szeptember 23-án szombaton,
melynek ebben az esztendőben
a kőszegi gyülekezet ad otthont.
A ... >>

Egyházközségek elnökségének
MEGHÍVÓ

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
területén lévő egyházközségek elnökségének
idei konferenciájára
2006. szeptember 8-9-én
(péntek délutántól szombat kora estig)
kerül sor a révfülöpi Ordass Lajos ... >>

Megkérdeztük

Mirák Katalin
Az egyházi közelmúlt feltárására, ezen belül a szűkebben értelmezett ún. ügynökkérdés tisztázására az Országos Közgyűlés tényfeltáró bizottságot hozott létre 5/2005. (V.20.) számú határozatával. A lelkészből, jogászból és levéltáros/történészekből ... >>

Lelki táplálék

A lélekmentő lecke
Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az ... >>

Igazmondó Jézus
Ha keresztyén embereket megkérdeznénk, szeretik-e Jézust, feltételezhetően mindenki szívből és egyértelműen igent mondana a kérdésre. De ha a második kérdés az lenne, hogy miért szeretik Jézust, akkor valószínűleg sokféle indoklást hallhatnánk. Ez ... >>

Szentnek kell lenned...
Szentnek kell lenned; csak azt ne gondold, hogy magadtól, a saját érdemedtől vagy szent, hanem mert tiéd az Isten igéje, és a Krisztus igazított, szentelt meg, és adta neked a mennyet. Erről kell hitet tenned, ha keresztény akarsz lenni. Mert ... >>

A hónap igéje: Jézus Krisztus mondja: „Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10,10b)
A nyári hónapok hírei között minden esztendőben ott találjuk a búzatermés eredményéről szóló beszámolót. A termés minősége előre jelezte hazánkban, milyen lesz a magyarok „kenyere”. Fontos hír volt ez korábban. A kenyér az életet, ... >>

Aktuális


Az idei, szolnoki Szélrózsa ifjúsági találkozó is sok fiatalt és idősebbet mozgatott meg. A találkozó mottója: Tenyerembe véstelek, rengeteg érdekes program alapja lehetett. A találkozó első teljes napján, csütörtökön például drámafoglalkozásokon ... >>

Egyháztörténet

Az istentisztelet története
Történetietlen, erőszakos és méltatlan eljárás lenne, ha az Ótestamentumban fellelhető istentiszteleti formulát sejtető szövegekre mai liturgikus elemek nevét erőltetnénk, vagy azok egyenes ágú elődjének tekintenénk. Még akkor sem tehetnénk ezt, ... >>

200 éves a beledi evangélikus templom
E cikket írva, kitekintek az ablakon, és magam előtt látom a megszépült, ünnepségre váró templomunkat. Tavaly külső tatarozását, ebben az évben pedig a templombelső megszépítését végeztük el a mellette álló épületekkel együtt. >>

Versek

KIÁLTOK A MÉLYSÉGBŐL

Kegyelmes Isten, oh szánj meg engem,
Irgalmadat én szívvel esengem.
Új gyermek-szívvel, mocsoktalan.
Oh szánj meg, Uram!

Sötét bajoknak árvize rám dőlt.
Három halál is vont én reám tőrt.
Ha te még szólnál, nagy ... >>

Egyéb

Keresztyén etika - mindenkinek
Amikor törvényről beszélünk, rendszerint a Tízparancsolatra gondolunk. A törvény fogalma és tartalma azonban sokkal tágabb ennél. Számtalan helyen találkozhatunk az Újszövetségben a törvénnyel úgy, mint ami magába foglalja a Tórát (azaz Mózes öt ... >>

Megnyugtató kirándulás
A Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésében és támogatásával immár harmadszor kelt útra az a –szinte már összeszokott– társaság, akikhez csatlakozhattunk június 26. és 30. között egy svájci körútra. >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 9. VASÁRNAP
A csüggedés hamar ránk talál, oly könnyen háborgunk az élet napi eseményei miatt. Elég, ha valami nem úgy sikerült, ahogy elgondoltuk, vagy kilátástalannak tűnő helyzetbe kerültünk. >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 10. VASÁRNAP
Amikor Pál apostol testi nyomorúságával Istenhez fordult, azt a választ kapta: „… az én erőm erőtlenség által ér célhoz”. –Milyen idegen és mennyire elfogadhatatlan az ember számára ez a tézis, hiszen a mi ismereteink és ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 11 VASÁRNAP
A zsoltár íróját az Isten háza utáni sóvárgás ihlette. Boldognak mondja azokat, akik az Úr házában laknak, mert szüntelenül dicsérhetik őt. >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 8. VASÁRNAP
A jövő heti 42. zsoltár írója azt panaszolja, hogy egész nap azt kérdezgetik tőle: „Hol van a te Istened?” Ez a kérdés úgy tűnik, hogy az Isten létét tagadókban fogalmazódik meg, akik értelmetlen és hiábavaló reménykedésnek tekintik a ... >>

Arcképcsarnok

VONZÓ EGYHÁZ-MEGYÉRŐL ÁLMODOM...
-Fiatalon választották meg esperesnek, de az egyházmegye lelkészi karának java része is a fiatal korosztályhoz tartozik. Jelent-e ez valamilyen jelentős előnyt vagy hátrányt a szolgálatában, illetve az egyházmegye életében? >>

Tessényi Kornél
Szomorúan hallottuk a hírt, hogy éppen egy évvel ezelőtt, 2005. augusztus 2-án hunyt el Tessényi Kornél, Amerikában élt lelkésztestvérünk. >>

Nagy Tibor
Szomorúan, de Isten akaratában megnyugodva hallottuk a szomorú hírt. Hosszú szenvedés után elhunyt Nagy Tibor lelkipásztor. Pedig a mulandóságot mennyiszer megélte már lelkésztestvérünk! >>

Lelkészavatások egyházkerületünkben
Július 16-án Budapesten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában, az egyetemi gyülekezet templomában Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé avatta Körmendy Petra Kornélia lelkészjelöltet. A ... >>

Lelkészavatások egyházkerületünkben
Lelkészavató istentiszteletre hívogatták a sárvári evangélikus templom harangjai a híveket július 15-én, szombaton délelőtt. A termálfürdőjéről híres vasi kisváros gyülekezetében avatta ugyanis lelkésszé Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster