Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 8 - VONZÓ EGYHÁZ-MEGYÉRŐL ÁLMODOM...

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

VONZÓ EGYHÁZ-MEGYÉRŐL ÁLMODOM...

Beszélgetés Gabnai Sándor soproni esperessel

-Fiatalon választották meg esperesnek, de az egyházmegye lelkészi karának java része is a fiatal korosztályhoz tartozik. Jelent-e ez valamilyen jelentős előnyt vagy hátrányt a szolgálatában, illetve az egyházmegye életében?

-Alig több mint harminc évesen választottak meg esperessé, ezzel az életkorral azonban már egyházmegyénk lelkészi karának állományában a középgenerációhoz tartozom. A soproni gyülekezet-ben eltöltött, nagy kihívást jelentő évek során kellő szakmai gyakorlatra tehettem szert. Nem könnyű időszakban kellett a „mély vízben” úsznom. Fiatal koromat egyébként inkább előnynek érzem, hiszen egyházmegyénk is lendületes és fiatalos baráti közösség, ahol már évek óta kialakult a mindenki által vállalt és hozzá illő, a másik munkáját jól kiegészítő feladatmegosztás. Esperesként ezt a jó úton elindult folyamatot kell tovább koordinálnom és a hátterét biztosítanom. Hála Istennek, dr. Gimesi Szabolcs egyházmegyei felügyelő személyében olyan megfontolt elnöktársat kaptam, aki mindenben támogat mind engem, mind lelkésztársaimat, mind pedig a gyülekezeteket. Segítő szándékkal veti bele magát minden munkába, komoly szervezői, vezetői, problémamegoldó és jogi tapasztalatával ötleteket ad. -A Soproni Egyházmegye újonnan jött létre, a korábbi Győr-Soproni Egyházmegye kettéválásával. Vannak-e ennek az új kezdetnek nehézségei, vagy esetleg éppen könnyebbséget jelent? -Nem vagyunk könnyű helyzetben. Sok mindent változtatni kell az új keretek miatt, több mindent újonnan kell kialakítanunk: a mű-ködési feltételektől a szabályzatok elkészítéséig, a lehetőségeink megtalálásától az egyházmegyei munkaágak megszervezéséig. Bár ennek a helyzetnek nagy előnye is van: hiszen mi magunk alakíthatjuk ki régi-új egyházmegyénket saját szánk íze szerint, ahogyan megálmodtuk. Amúgy pedig hálásan mondhatom, hogy Jankovits Béla esperes és Szabó György egyházmegyei felügyelő úgy adta át az egykori egyházmegye ránk eső részét, hogy nem a nulláról kell elkezdenünk az építkezést. -Esperesként milyen formában tudja tartani a kapcsolatot a gyülekezetekkel? -Beiktatásunk után elnöktársammal megkezdtük a gyülekezetek látogatását. Az egyházmegye szinte minden gyülekezetében jártunk már megbeszéléseken, ünnepségeken, beiktatásokon, presbiteri ülé-seken. Kértük a gyülekezetektől, hogy a tisztújítás utáni első presbiteri gyűlésekre hívjanak meg bennünket; nemcsak azért, hogy ismerkedjünk egymással, hanem azért is, hogy minél előbb átlássuk a gyülekezetek helyzetét, segíteni tudjunk problémáikban, kialakítsunk egy jövőképet, és egyeztessük közös feladatainkat. Ősszel a hivatalos esperesi vizitációkat is elkezdem. Gimesi egyházmegyei felügyelő úr felügyelői találkozókat is összehívott már, amelyek remek tapasztalatcserének bizonyultak. Egyházmegyei programjaink szervezés alatt állnak. Ahova csak hívnak, igyekszem elmenni; sőt a reprezentatív alkalmak és a felkért szolgálatok mellett időnként váratlanul is be-betoppanok. Származásom, kegyességem és szolgálataim révén megpróbálok hangot találni mind a falusi, mind a városi hívekkel, mind a német, mind a magyar testvérekkel. -Milyennek szeretné látni hat év múlva, megbízatásának lejártakor a Soproni Egyházmegyét? -Remélem, hogy vonzó egyházmegyét fogok látni a hat év eltelte után, ahol jó érzés lelkésznek, lelkészcsaládnak, intézményi mun-katársnak és gyülekezeti tagnak lenni. Egy közösséget, amelyben hasznos és nem szétforgácsoló programokat találunk. Ahol stabilitás van: biztos szellemi, lelki és anyagi háttér, kialakított szervezetiség és az ezekből következő fejlődőképesség. Ahol megoldásra kerültek a rendezetlen állapotok: a kárpótlások, a lelkészi státuszok, a megoldatlan gyülekezeti szervezeti kérdések. Ahol a mostani team munka kiteljesedik, ahol mindenki megtalálta a helyét és a feladatát. Olyan egyházmegyéről álmodom, ahol az ősi tradíció találkozik a modern egyházképpel, a lelkiség továbblendítő ápolása pedig missziós lehetőségeink teljességre törekvő kiaknázásával. Örömmel látom, hogy a kezdet ezt vetíti elő, a folytatásban pedig nagyon bízom, és minden erőmmel és főleg Isten kegyelméből ezen munkálkodom.

Beszélgetés Gabnai Sándor soproni esperessel

Regionális hozzárendelés: Soproni Evangélikus Egyházmegye


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster