Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 8 - Mirák Katalin

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Mirák Katalin

történészt, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának tagját
Hol tart és milyen visszhangra talált a közelmúltat vizsgáló tényfeltáró bizottság munkája?

Az egyházi közelmúlt feltárására, ezen belül a szűkebben értelmezett ún. ügynökkérdés tisztázására az Országos Közgyűlés tényfeltáró bizottságot hozott létre 5/2005. (V.20.) számú határozatával. A lelkészből, jogászból és levéltáros/történészekből álló négytagú munkacsoport kötelezettségének megfelelően egyéves munkájáról jelentésben számolt be a 2006. május 19-i országos közgyűlésen. E szöveg a világi sajtóban szinte azonnal hírértékűvé vált, a bizottság tudtán és szándékán kívül már másnap olvasható volt a világhálón, majd több világi lap is korrekt módon idézte. Ezzel egyidőben jelentésünk valódi címzettje, az egyházi közvélemény tájékoztatása nem történt meg, csak hetekkel a közgyűlés után jelentek meg a bizottsági jelentésben megnevezettek (és hozzátartozóik) ill. a bizottság tagjainak állásfoglalásai.

Jelentésünk tényszerű szakmai tájékoztatást kívánt adni az addig elvégzett munkáról. A leírtakkal semmiképpen sem akartunk újabb fenyegetett légkört teremteni. Sőt, az ügynök fedőnevek közlésével titkon azt reméltük, hogy az egykor együttműködést vállalók felismerik e helyzet felszabadító voltát. Talán megteszik azt, amire az eltelt 16 évben is lehetőségük lett volna; felállnak azzal a kijelentéssel, hogy: „bánom”. Eddig sajnos csak egyetlen ilyen esetről értesültünk. Pedig a közösség előtti személyes bűnvallásnak katartikus, megtisztító ereje lehetne! Az eltelt egy év jelentős mennyiségű információ és dokumentum gyűjtésén túl a tapasztalatszerzés esztendeje is volt. Rá kellett jönnünk, hogy egyedül vagyunk. Másfél évtizede számos kiváló szakember végzi a(z) (egyházi) közelmúlt feltárásának áldozatos munkáját, és rendkívül jelentős eredmények születtek. 1990 óta azonban egyetlen a miénkhez hasonló, közegyházi megbízással és felhatalmazással működő, jelentős egyházi anyagi támogatást is élvező munkacsoport sem foglalkozott az ügynökkérdés feldolgozásával. Követendő magyarországi példa híján tehát úttörőmunkát végzünk. (Ezért szükséges megismernünk a külföldi eredményeket pl. az egykori Stasi működésének német rendszerű feldolgozását. Fontosnak tartjuk a hazai, más egyházbeli kutatókkal is az együttműködést. Katolikus kollégákkal nemrégiben több alkalommal tartottunk megbe-szélést. Jó esély van rá, hogy a protokolleseményeken túl idővel valódi munkakapcsolat is kialakulhat közöttünk.) Az útkeresés buktatóit számos esetben átéltük. Tanulságul szolgál, hogy a további munkát egy alaposan átgondolt működési szabályzat alapján kell végeznünk. (Ennek megszövegezése a bizottság „nyári házi feladata”.) Tisztázni kell a kutatási eredmények publikálásának kereteit. Az első eredmények nyilvánosságra hozatalát követően nem volt feszültségmentes az egyházvezetés és a bizottság kapcsolata, e viszony is több ponton tisztázásra vár. A levéltári kutatások során a levéltárosok jóindulatú segítsége mellett is tapasztaljuk a dokumentumok hozzáférhetőségének jelentős korlátozását. Így a kutatás sok esetben csak az esetlegesség, és nem a tervszerűség szerint folyhat. Az egyházak máig a múlt rendszer kiszolgáltatottjai, pedig megilletné őket a rájuk vonatkozó adatok megismerésének joga. Hangoztatott vagy épp elhallgatott nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva tartanak vissza előlünk (is) nagy mennyiségű információt. A személyi állomány átmen-tését pedig kiválóan jelzi, hogy néhány, számunkra kulcsfontosságú intézményt (levéltárat) ma épp a volt titkosszolgálat egykori tagjai irányítanak. A bizottsági munkát egyházi szolgálatnak tekintjük, család és munka mellett végezzük, heti 1-1,5 kutatónapba sűrítve. Eddig közel 30 db, evangélikus hálózati személytől való állambiztonsági dossziét olvastunk át. A több mint 10 ezer (!) oldalnyi dokumentum elemzése során váltak ismertté a bizottság jelentésében közölt fedőnevek. Számuk azóta is bővül, azonosításukat folyamatosan végezzük. A név szerint megnevezettek hálózati tevékenységéről a következő egy évben részletes, árnyalt képet adó, több szempontú elemző tanulmányt készítünk. E módszert minden volt hálózati személy esetében követni fogjuk.

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster