Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 9 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP

„Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében.” (Zsolt 37,30−31)

Bölcsen beszél. Ki az, aki így beszél? Jakab apostol is így teszi fel a kérdést: „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?” (Jak 3,13) Ki a bölcs ember? Ki beszél bölcsen? Ilyen véleményeket ismerünk: Bölcsen szól az idős, mert sokat tapasztalt. A csendes, megfontolt ember. Jób könyvében így olvassuk, amikor az idős barátok után megszólal a fiatal Elihú: „Én még fiatal vagyok, ti pedig öregek.(...) Azt gondoltam beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsessé-get az idősebbek. De csak a Lélek a halandóban, a Mindenható lehelete ami értelmessé teszi. Nem az idősek a bölcsek, és nem a vének értenek az ítélethez.” (Jób 32,6−8)

Az élet példái: A Nők Lapja régebbi számában a házasság kérdéséről vitaindító cikk szerepelt. Kérték, hogy a következő számokban írjak véleményt a házasságról. Nem kell nevet és címet aláírni, csak annyit: hány éves. Elgondolkoztató és megdöbbentő írások következtek. Szabados, gátlástalan írás az egyik. Aláírás: 22 éves. A másik: csodálatos, lelki tartalmú írás. Tiszta gondolatok. Aláírás: 21 éves. Idős, 67 éves a következő: léha gondolkodás, szabados élet, akiknek sokakkal volt kapcsolata. Vajon milyen lehet a családi élete? – Szép családi életet élő férfi bizonyságtétele: Aláírás: 65 éves. Elihú azt mondta: Isten lelke adhatja a bölcsességet, hogy bölcsen és értelmesen szóljon valaki. A zsoltáros is így vallja: „Bölcsen beszél, mert Isten törvénye van a szívében.” Bölcsen szólhatunk, ha Isten igéje tölti be a szívünket. „Az igaznak szája” szól bölcsen, azaz akinek azzal a Jézus Krisztussal van élő kapcsolata, aki az Igaz. „Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura, És mindeneknek nagy bölcs tanítója, Akinek nem vagy te igazgatója, Nincs oktatója.” (EÉ 483,1) „Boldog (...) akinek az Úrban van a reménysége.” – Egy életre szóló üzenet maradt bennünk feleségemmel, amikor Ouluban (Finnország) nagy kórházának az előcsarnokában hatalmas betűkkel a transzparensen ezt az igét olvashattuk: „Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. – ezt mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Orvosok, betegek és hozzátartozók számára drága erősítés ez az ige. A Lutheránus Világszövetség két világgyűlésének témája ez volt: „Krisztus a világ reménysége” – „Reménységben a világért”. A zsoltáros is így szól: „Boldog, akinek az Úrban van reménysége.” Személyes életünkre, egyházunkra, népünkre és az egész teremtettségre gondolhatunk. „Te vagy reményem sziklaszála, Erősségem, én Istenem! Deríts fényt rám, boríts homályba: Bízom tebenned szüntelen...” (EÉ 66,1)

Varga György (ny. ev. esperes, Pápa)

Regionális hozzárendelés: Pápai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster