Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 9

9. szám - 2006/09/03

   

Hírek

Révfülöpi képeslap
Jó időben, jó helyen, jókedvűen nyaraltak. Talán egy kívülálló így foglalhatná össze röviden a XII. somlószőlősi evangélikus gyülekezeti tábort, melyet Révfülöpön rendeztünk 2006 nyarán. >>

Alkotótábor a soproni vendégházban
2005. július 1-jén a Sopronban működő evangélikus vendégházat – az addigi veszteséges üzemeltetés miatt – bérbe adta a tulajdonos. A Quint Kft – a bérlő – ügyvezetője, Jászberényi Klára a bérleti szerződés megkötése után ... >>

Vihar a tűzijátékon
Augusztus 20-án a nagymamámnál voltam Budapesten. Ez alkalommal megbeszéltük a nagybátyámmal és az unokatestvéremmel, hogy elmegyünk a Duna-partra megnézni a tűzijátékot. Amikor odaértünk, már javában folyt a repülős bemutató, ami nagyon izgalmas és ... >>

Megkérdeztük

Szabó György
Mint azt a bemutatkozó anyagban is megírhattam, sok a feladat. A 2005-ben meghozott törvények alapján, az összes választási eljárás befejezése után járunk, már azoknak megfelelően kell működnünk. >>

Lelki táplálék

A hónap igéje: Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! (2Móz 34,6b)
Az ÚR, az ÚR:
könyörülő és szerető Isten,
aki sokáig vár haragjával,
és sok az ő kegyes jótéteménye
és kitartó az ő hűsége. >>

Luther gondolata
A szeretet az olyan szív, amely a mások baját meglátja és magára veszi, magáról megfeledkezve, hasznot és dicséretet nem várva, annak segítségére van. A keresztény életnek teremnie is kell ezt a gyümölcsöt. És ha az ember kezével és tanácsával nem ... >>

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” (Rm 8,28)
Pál apostolnak a fent idézett sorai az évek során személyessé váltak életemben. Évek kellettek hozzá, amíg mindezt meg is értettem. >>

Iskoláink

200 éves a Bonyhádi Evangélikus Gimnázium
Iskolánk története szorosan összefügg a 18. századi nagy telepítésekkel, amikor a Dél-Dunántúlra németeket telepítettek. Így itt elsősorban protestáns falvak alakultak. >>

Versek

TANÁCS
Kiket szeretsz s akik szeretnek,
Ha bántanak, ha megsebeznek:
Ne haragudj rájok sokáig!
De öntsd ki szived’ s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könnyét:
Bocsáss meg! hidd, enyhedre válik.
>>

Egyéb

Az istentisztelet története
Az istentiszteletet, vagyis Isten istentisztelettel való szolgálatát az ő teremtő hatalma, teremtő hatalmának megnyilvánulásai, ajándékai hívják elő. Már volt szó arról, hogy amikor az Ótestamentumnak a Teremtőről és a teremtésről szóló ... >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP
A zsoltár fölé a bibliafordító bizottság összefoglaló mondatként ezt írta: „Hálaadás testi és lelki javakért.” Hála, dicséret, dicsőítés Isten iránt. Mert: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNAP
Úgy örülök, hogy hallom hangodat! – jön az öröm kifejezése, amikor szeretteink hangját halljuk a telefonban. Ilyen kitörő öröm jut kifejezésre a zsoltáros szavaiban, amikor Istenre tekint: „Úgy örülök beszédednek...” Akkor is, ha ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP
Bölcsen beszél. Ki az, aki így beszél? Jakab apostol is így teszi fel a kérdést: „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?” (Jak 3,13) Ki a bölcs ember? Ki beszél bölcsen? Ilyen véleményeket ismerünk: Bölcsen szól az idős, mert sokat ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 12. VASÁRNAP
Légy csendben! Talán egy kemény hang mondja. Sok esetben a felnőtt a gyermeknek. Máskor a kollégiumban szólal meg a szilenciumot jelző csengő. Akkor elhallgat a diákok zsivaja, indulnak a szobáikba, és pár perc múlva már könyveik fölé hajolva ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster