Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 9 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP

Fáklyafény

Hozzászólás a cikkhez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP

„Téged illet a dicséret, ó, Isten a Sionon.” (Zsolt 65,2)

A zsoltár fölé a bibliafordító bizottság összefoglaló mondatként ezt írta: „Hálaadás testi és lelki javakért.” Hála, dicséret, dicsőítés Isten iránt. Mert: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá.” (Jak 1,17)

Hálaadás. Ezzel a vasárnappal a reformáció hónapjába indultunk. Tanuljunk reformátorunktól, Luther Mártontól, aki sokunk által ismert imádságában- reggel és este így kezdte: „Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által...” Amikor az első hitágazat magyarázatában Isten sokféle ajándékát felsorolja, ezzel zárja: „mindezért én neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom.” – Vezessen az Úr ezzel a hálával bennünket is. Személyes bizonyságtételem: Évtizedeken keresztül egészséggel ajándékozott meg az Úr. Végezhettem örömmel, hálával munkámat. Váratlanul ért a betegség, egyik óráról a másikra, mentő vitt be a kórházba. Akkor tanultam meg azt – a zsoltár feletti felirattól függetlenül – hogy mindennap a reggeli imádságom azzal kezdődjék: Uram, te adj testi és lelki erőt a mai naphoz. Este pedig közös csendességünkben: Hálát adok Uram, hogy a mai napon is adtál testi és lelki erőt. Amikor helyettesítési szolgálatot adott az Úr bármelyik gyülekezetben, az oltár előtt is ez volt az imádságom kérésként, az áldás után pedig a hála szavaival. „Adjunk hálát az Úrnak, kegyelmes Megtartónknak Az elvett ajándékért, A sok jótéteményért.” (EÉ 336,1)

Varga György (ny. ev. esperes, Pápa)

Regionális hozzárendelés: Pápai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster