Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2006 - 9 - Szabó György

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Szabó György

egyházkerületi felügyelőt
Mit tart legfontosabb feladatának kerü-leti felügyelői szolgálatában?

Mint azt a bemutatkozó anyagban is megírhattam, sok a feladat. A 2005-ben meghozott törvények alapján, az összes választási eljárás befejezése után járunk, már azoknak megfelelően kell működnünk.

Legfontosabb, hogy a püspök úr munkáját segíteni tudjam. Közvetíteni szeretnék minden olyan témában, amiben a kerület és ezen belül bármelyik egyházközség működésében javításra lenne lehetőség. Nagyon fontos terület hazánk és egyházunk népességfogyásának lassítása, az ezzel kapcsolatos változásra való törekvés. Napjainkban a fogyasztói társadalomban kialakuló szemléletmód hátrányos következményei körvonalazódnak, az ebből való kilábolás csak a lelki életünk biztonsága és stabil erkölcsi háttér megléte, a hosszú távra épített krisztusi önzetlen szeretetre alapozott és a jövő érdekében meghozott áldozatvállalásunk esetén lehetséges. Fel kell készülnünk arra, hogy az állami és a külföldi támogatások csökkenése esetén is életképesek legyünk. Minél többet foglalkoztat az új feladat, annál több tennivaló kerül elő, ezeket néhány ember megoldani nem tudja, a Mindenható segítségével sok egyházközség és ezen belül a tagok munkájára, áldozatvállalására, megértésére, imájára lesz szükség. Feladataimat vázlatosan így írom körül: -megfeleljek az elvárások többségének -az evangélium hirdetésében a tőlem telhető mértékben segítsem a lelkészeket, annak elfogadásában az egyéneket és a gyülekezeteket -segítsem a püspök úr, a kerületi elnökség, a közgyűlés munkáját -a kerület működtetéséhez szükséges feltételek biztosításában közreműködjek -az utánpótlás biztosítása érdekében a konfirmált fiatalokkal való törődést az eddigieknél hatásosabban kezdeményezzék azok az egyházközségek ahol ez gondot jelent -családlátogatások fontosságát az egyházmegyék vezetésének segítését, püspöki-felügyelői vizitációk beindítását -egyházunk missziós, marketing munkájának a segítését, szeretném elérni, hogy minden egyházközségnek és ezen belül tenni akaró családnak rövid, közép és hosszútávon összehangolt terve legyen egyházi feladataival, vállalásával kapcsolatban -demokratikus döntési szintek működtetését minél több közös alkalmat, közös élményt, rendezvényt szeretnék támogatni, kezdeményezni, ami a kerületben lévő egyházközségek összekovácsolódását segítené -a sikeres rendezvényekről, pályázatokról, közösségi alkalmakról szóló tudósítások gyors eljuttatása az egyházközségekhez A felsorolást később még folytatom, ha Isten engedi, még a hatéves ciklusidő alatt csak nőni fog ezek száma. Ahhoz, hogy ezekből több sikeresen teljesüljön, sokszor a keskeny, nehezebb utat, kínlódást kell választani. Az eredményt nem nekem, hanem Krisztusnak kell learatni, ehhez a munkához kérem Isten áldását minden evangélikus és keresztény ember részére. A nem keresztények részére pedig Isten irgalmát, bocsánatát kérem, és ha lehet, akkor a segítségét is ahhoz, hogy ők is megértsék, mi nem ellenük, hanem értük is dolgozunk.

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster