Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 03 - Az evangélikus böjt

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

Az evangélikus böjt

(Megjelent a Szegedi Evangélikus Lapja 1934. március 1-jei számában.)

Épült valamikor egy gyönyörű palota. Az építészetnek a legcsodálatosabb remeke volt. Hatalmas, díszes park is tartozott hozzá, amely telve volt a legkülönbözőbb világrészek gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágaival. Csak egy volt a hibája: tulajdonosa, lakója közönséges uzsorás, gonosztevő volt, aki mások keserves verítéke árán építette a gyönyörű palotát. A köznép nem is hívta másképpen ezt az épületet, mint a „gonosztevő háza”!

A palotatulajdonos szégyellte magát emiatt a név miatt, s le akarta mosni épületéről a legkevésbé sem megtisztelő nevet. Mestereket hívatott, a palota díszeit lefaragtatta, minden ékességet eltávolított róla. A palotát, a nép azonban továbbra is „gonosztevő házának” hívta. Lebontatta ekkor a palotát és egy közönséges épületet építtetett magának, de uzsorás életét nem változtatta meg. Csodálkozott, amikor újból csak hallotta a „gonosztevő háza” nevet említeni. – Elkeseredésében még tovább ment: lebontatta ezt a házat is, és saját kezével épített magának egy zsúpfödeles kunyhót. Amikor elkészült nagy munkájával, boldogan lélegzett fel: most már igazán sikerült a gúnynevet lemosni hajlékáról – de továbbra is uzsorás maradt! Megdöbbent, amikor értesült róla, hogy a megnemértő nép az ő egyszerű zsúpfödeles kunyhóját is úgy hívja, mint régi palotáját hívta: „gonosztevő házának”! Ugyan milyen tanácsot adtunk volna mi ennek a bölcs férfiúnak, ha történetesen a mi véleményünket kérte volna? – Bizonyára ilyesfélét: Jó ember! Hajlékodról le akarod mosni e csúfolódó nevet, hagyd békében a te palotádat, ne romboltasd le a gyönyörű építészeti remeket, a díszeit se faragtasd le, zsúpfödeles kunyhót se rakass magadnak, hanem kezdd az átalakítást a ház gonosz lakóján: azaz saját magadon! Tartózkodj az uzsorától, minden gonosz cselekedettől, fordulj Teremtődhöz bűnbánó szívvel, és cselekedj jót mindenkivel! Ha eddig ártottál tíznek, segíts ezután száznak, meglásd, házadról egyszerre el fog tűnni a régi név, és azt a „jólelkű ember házának” fogják nevezni! Ismerünk mindannyian egy palotát, amely sárból készült, az igaz, mégis az építészetnek a legcsodálatosabb remeke. Nincs a tudománynak, technikának, művészetnek az a találmánya, amelyet ehhez még csak hasonlítani is lehetne: mert ez a sárból készült ház mozogni, járni képes, hegyre emelkedik fel, és völgyekbe száll alá. E sárház hangokat ad ki, meg tudja magát értetni a másikkal, s a másik által küldött hangokat felfogja. Ez a sárház lát, hall, érez stb. Ez a csodálatos járni, hallani, érezni képes sárház: az emberi test! Még azt is hozzá kell tennünk, hogy a „modern építészet” minden vívmánya megtalálható rajta. Angliában újabban olyan üvegekből készítik az ablakokat, amelyeken át a szobából kinézhetünk az utcára, de ugyanazon az üvegen az utcáról nem tekinthetünk a szobába! A modern építészetnek ez a csodája már évezredek óta megvan a sárház-emberi testen is. Hiszen annak ablakán a ház lakója kitekinthet a nagyvilágba, de ugyanezen az ablakon át – a szemen – nem tekinthetünk be a sárház lakójára. Mert lakója is van a sárház-testnek: az emberi lélek! S ez nem látható meg a sárház „modern” ablakain. – A sárház-testnek a lakója gonosz: hol ennek árt, hol amannak a társának! Úgyhogy e tökéletes sárház-testet másképpen a „gonosz lélek házának” is nevezhetjük. E sárháznak a lakója egyszer elhatározza, hogy lemossa magáról a „gonosz lélek háza” nevet, de hogyan? Úgy, mint a fentebb vázolt palota tulajdonosa: a házáét, annak földtégláit faragja meg, zsugorítja össze azáltal, hogy elvonja tőle a szükséges táplálékot, de a lélek régi marad, rossz hajlamú, könnyelmű, másokat megbántó! Vajon lemossa-e magáról így a fenti nevet? Bizony nem! Még akkor sem, ha testi sanyargatásaival sárházának apró tégláit: a sejteket felényire zsugorítja össze, az egész gyönyörű építészeti remeket csonttá roncsolja, soványítja, de a ház lakóját nem változtatja meg! Bizony a sárház-test neve akkor is „gonosz lélek háza” marad! Ha tőlünk kérne az illető tanácsot, milyent adnánk neki mi? – Bizonyára ilyesfélét: Hagyjad, barátom, a lélek hajlékát békében! A szükséges táplálék megvonásával ne árts neki! Örülj, hogy az Isten egészséges hajlékot adott lelkednek, nem pedig valami betegeset! Ne tedd tönkre az ún. testi böjtökkel, hanem vál-toztasd meg a sárház lakóját! Ne a külsőt faricskáljad, hanem alakítsd át a belsőt! Tartóztasd a „gonosz lakót” a bűntől, vallástalan élettől, fordulj Istenedhez bűneidet megbánva, s ha eddig tíznek ártottál, segíts száznak, és meglásd, a sárház-testet a jövőben nem a „gonosz lélek házának”, hanem a „jó lélek házának” fogják nevezni! Ilyen értelemben jajdul fel Ézsaiás próféta: „Avagy inkább nem az-e a böjt, melyet én választottam: hogy a gonoszság kötelékeit eloldjad, megoldjad a terhes igákat, és szabadon bocsásd a megromlottakat, és hogy minden igát elszaggassatok! Avagy nem az-e, hogy az éhezőnek megszegjed a te kenyeredet, és a szegény bujdosót bevigyed a te házadba? Mikor mezítelent látsz, megruházzad, és a te tested előtt el ne rejtsd magadat?!” (Ézs 58, 6–7) Igen, ilyen az evangélikus böjt!

Benkóczi Dániel

Regionális hozzárendelés: Szegedi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster