Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 03

3. szám - 2007/03/03

   

Megkérdeztük

Cselovszkyné dr. Tarr Klára

„A külügy a belügyet szolgálja”

Ez a mondat talán kissé szokatlan, mégis kifejezi mindazt, amit számomra a külügyi osztályon végzett munka jelent. >>

Könyvbemutató

Bősze Balázs: Ablak a csillagokra
Bősze Balázs gyűjteményes verseskötetét 2006. december 15-én Sopronban Sarkady Sándor költő-főszerkesztő mutatta be. >>

Lelki táplálék

A hónap igéje: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (Róm 8,18)
A tél múlásával elkezdődik a böjti időszak. A tavasz érkezése hirdeti számunkra az élet újraindulását. Korán kibújtak a földből az élet első hírnökei, a virágok, és madarak hangjai töltik be a hajnali órákat is. Tudjuk és érezzük testünkkel és ... >>


Feltétlenül szükséges, hogy szenvedjünk. Nemcsak azért, hogy Isten a maga dicsőséges hatalmát és erejét az ördög ellen megmutathassa, hanem azért is, mert ha lelkünk drága kincsét semmi veszedelem nem fenyegetné, akkor biztonságunkban ... >>

Az evangélikus böjt
Épült valamikor egy gyönyörű palota. Az építészetnek a legcsodálatosabb remeke volt. Hatalmas, díszes park is tartozott hozzá, amely telve volt a legkülönbözőbb világrészek gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágaival. Csak egy volt a hibája: tulajdonosa, ... >>

Hívők és követők (Ef 5,1–9)
Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.” Ellenben paráznaság, bármiféle ... >>

Egyháztörténet

245 évvel ezelőtt született Hrabowszky György dunántúli evangélikus lelkész
Hrabowszky György életéről nem sokat tudunk. 1762. március 8-án született Homokbögödén. Középiskoláit Sopronban végezte, majd a wittenbergi és hallei egyetemen készült a lelkészi szolgálatra. Hazajövet csak Dunántúlon: Uraiújfaluban, Várpalotán és ... >>

Versek

TETEMREHÍVÁS
Olykor a bíbor alkonyatban
Elnehezedik a szivem —
Felnézek a nagy, csuda égre,
És látást látok, úgy hiszem. >>

Visszhang

HITTÉRÍTŐK
Egy szép napon két jóképű, jól öltözött, húszas éveiben járó fiatalember csöngetett be hozzánk. Eleve előítélettel vagyok a házalók iránt, így félve nyitottam ajtót. Meglepetésemre nem voltak tolakodók, illedelmesen bemutatkoztak, s a kezembe ... >>

Egyéb

Kántor Kossuth-díjjal
2007. január 29-én, 65 éves korában elhunyt Illés Lajos, a legendás Illés Együttes alapítója, a kisoroszi református gyülekezet kántora. Lapunk hasábjain egy 1998-ban készült és a Megrepedt nád c. gyülekezeti lapban megjelent interjúval ... >>

Keresztyén etika - mindenkinek
Nincs más emberi kapcsolat ezen a világon, melyet Isten olyan nagy méltósággal és tisztelettel ruházna fel, mint a házasság! >>

Katechetikai felismerések? Avagy hogyan használjam, ha már van/lenne?

A kezdet

1989 óta használok segédeszközöket az oktatásban. Hosszú évekbe telt, míg megtanultam, az effektív oktatómunka előfeltétele, hogy az ember tudjon nemet mondani. Ezzel időt nyerhetünk. Az idő is talentumaink egy része, megduplázni ... >>

Fáklyafény

BÖJT 2. (REMINISCERE) VASÁRNAP HETE
A böjt az Isten igéje fényében történő önvizsgálatnak az ideje. A bűnünk meglátásának, megvallásának és megbánásának az alkalma. Erre mindenkor lehetőségünk van, de az egyházi esztendőnek a böjti időszaka fokozott mértékben sürgeti azt, hogy ... >>

BÖJT 3. (OCULI) VASÁRNAP HETE
Az istenfélő ember megtapasztalhatja Isten őrző, mentő, gondviselő szeretetét, mert ő mennyei világának szolgáló lelkeit (angyalait – Zsid 1,14) mozgósítja, elküldi a benne bízók megmentésére. >>

BÖJT 4. (LAETARE) VASÁRNAP HETE
Szívesen vagyunk annak közelében, akitől szeretetet, gondoskodást kapunk. A legnagyobb szeretetet a mennyei Atyától kaptuk, aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete ... >>

BÖJT 5. (JUDICA) VASÁRNAP HETE
A zsoltáríró azt a kétségbeejtő helyzetet, amelybe mások és saját bűnei miatt jutott, annak a természeti csapásnak a képeivel írja le, amelyet a televízió képernyőjén mostanában gyakran látunk, amikor ázsiai, afrikai vagy éppen hazai áradásokról ... >>

BÖJT 6. (PALMARUM) – VIRÁGVARÁRNAP – VASÁRNAP HETE
Böjt 6. vasárnapjának külön neve van: virágvasárnap. Ez a vasárnap emlékeztet arra az eseményre, amikor a Megváltó szamár hátán bevonult Jeruzsálembe, szenvedésének színhelyére. A sokaság „ho-zsánna” imádságos kiáltással köszöntötte, ami ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster