Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 03 - Cselovszkyné dr. Tarr Klára

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Cselovszkyné dr. Tarr Klára

nyelvészt, tanárt, a Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi Osztályának új vezetőjét
Milyen szolgálatot tölt be egyházunkban

„A külügy a belügyet szolgálja”

Ez a mondat talán kissé szokatlan, mégis kifejezi mindazt, amit számomra a külügyi osztályon végzett munka jelent.

Ketten dolgozunk a Magyarországi Evangélikus Egyház külföld felé megjelenő arculatáért, Schulek Edit kolléganőm és jómagam. Valójában minden külföldre utazó egyházi képviselő képet ad rólunk külföldön, a szálak azonban nálunk futnak össze. Ezt is tartom egyik fő célkitűzésemnek: összefogni azokat a kapcso-latrendszereket, amelyek összekötnek bennünket a határon túli magyarsággal, más országok egyházaival és az egyházi világszervezetekkel, mint a Lutheránus Világszövetség, az Egyházak Világtanácsa, az Európai Egyházak Konferenciája, az Európai Protestáns Egyházak Közössége, stb. Munkám másik fő célja az, hogy minél több magyar evangélikus lelkész, teológus hallgató, egyháztag jusson el külföldre, hogy sokszínűségünket megmutassák, és hogy ők is tanulhassanak. Három nap alatt is sokat lehet tanulni egy jó konferencián. A tanulás családom és hitem mellett az egyik legfontosabb helyet foglalja el az életemben. Magam is tanár vagyok, magyar-német szakon végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, majd ott is doktoráltam alkalmazott nyelvészetből. A nemzetközi kapcsolatok tudománya később kezdett érdekelni. Már második gyermekünket vártam, amikor elvégeztem az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemet. Az egyházi közélettel férjemen keresztül kerültem kapcsolatba, aki Budapesten a Deák téri gyülekezet lelkésze. Egyházunk legfontosabb kapcsolatai a svéd és a norvég partneri viszony mellett a német nyelvterülethez kötődnek: a Bajor Evangélikus Egyház a magyar evangélikusság legfőbb támogatója, de e hét végén erősítjük meg kötődésünket egy egyházvezetői látogatás során az Osztrák Evangélikus Egyházzal is. Bécs azért is vált jelentőssé, mert Berlinből ide költözött a felsoroltak közül a legutóbb említett világszervezet irodája, ez tehát az új GEKE székhely, ami közelsége miatt számunkra is fontos. A jövőt tekintve számos feladat vár még ránk, hiszen a külföldi szervezetek támogatásait is mi pályázzuk, szervezzük az ösztöndíjasok külföldi tartózkodását, nyolc bajor egyházi csoportot várunk tavasztól szeptemberig, és előttünk áll az idei év legnagyobb eseménye, a 15 éves bajor-magyar jubileumi találkozó, amelyre szeptember 27. és 30. között kerül sor Balatonföldváron és Balatonszárszón. Reménység szerint lesz elég erőm és kitartásom a feladatok elvégzéshez, de máris sok segítséget kapok a megérdemelten túl is.

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster