Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 03 - HITTÉRÍTŐK

Visszhang

Hozzászólás a cikkhez

HITTÉRÍTŐK

Egy szép napon két jóképű, jól öltözött, húszas éveiben járó fiatalember csöngetett be hozzánk. Eleve előítélettel vagyok a házalók iránt, így félve nyitottam ajtót. Meglepetésemre nem voltak tolakodók, illedelmesen bemutatkoztak, s a kezembe nyomtak egy szórólapot, hogy olvassam el, majd elköszöntek.

„Közel a hamis vallás vége!” – hirdeti az iromány. Érdekelni kezdett a téma, elolvastam. Rájöttem, hogy ezek a fiatalok missziós feladatot végeznek: térítenek! A szórólap nem nevezi néven, hogy melyik vallás a hamis, hanem leírja a szerinte hamis vallás jellemzőit. Ezek a következők: 1. Beleavatkozik a háborúkba és a politikába. Itt például egy amerikai vallási vezetőre hivatkozik, aki a terroristák elleni háborúra buzdít. Nevetséges, ugyanis a vak is látja, hogy a terroristák elleni háborúnak álcázott agresszió csakis az USA világhatalmi álmairól szól, na meg olajról és pénzről! Hol van itt a vallás, mi köze mindennek a kereszténységhez? Az meg nem újdonság, hogy egyesek a múltban is mennyi gazságot megmagyaráztak a Biblia eseményeivel, sza-vaival. 2. Megtűri a szexuális erkölcstelenséget. Az azonos neműek házasságát ill. homoszexuálisok pappá szentelését említi a kiadvány. Egyetértek azzal, hogy mindez ellenkezik a Bibliával. Nem ismerem a többi felekezetet, de a magyarországi egyházakra – azt gondolom – mindez nem jellemző. 3. Hamis tanításokat hirdet. Na, itt kezdtem mérges lenni! Ennél a pontnál néztem meg, hogy vajon ki a szórólap kiadója: Jehova Tanúi. Honnan veszi a bátorságot ez a csoport, hogy megmondja, mi az igaz ill. a téves tanítás? Konkrétan a lélek halhatatlanságát tartják tévtanításnak, mert szerintük „Jézus azt tanította, hogy a halottak fel fognak támadni, márpedig ha az embereknek lenne halhatatlan lelkük, akkor erre semmi szükség sem lenne". Akkor vajon mi szükség volt Jézus testi feltámadására? – kérdezem én. Mert ő testben támadt fel, s jelent meg többször is a tanítványoknak. Én jobban hiszek Pál apostolnak és Luthernek, akik szerint „mivel azonban lelkünk a hit által immár az új, örök életben van, és nem halhat meg, ... a jobbik rész már oda-fent van: a test se maradhat idelent. Ha a Krisztus feltámadott, annak is fel kell támadnia, aki benne hisz.” Jehova Tanúi: a Messiás eljövetelét váró szekta – írja a szó-tár. Na de a Messiás eljövetelét mi, keresztények is várjuk! Várjuk az újbóli eljövetelét, mivel kétezer évvel ezelőtt már eljött közénk. Ezek szerint a Jehova Tanúi úgy gondolják, hogy Jézus nem a Messiás? Ezért tényleg csak egy szekta, aki kétségbe vonja Krisztus istenségét, nem lehet más. Viszont van valami, ami egészen komolyan elgondolkodtatott. Van gyakorlati hasznuk ezeknek a szórólapoknak? Biztosan, különben nem terjesztenék! Én viszont elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki a szórólap elolvasásának hatására Jehova Tanújává váljon. De úgy hiszem, irigylésre méltó a terjesztők eltökéltsége: mélyen hisznek az igazságaikban, s képesek azt továbbadni. Hol van a mi evangélikus hitünk magabiztossága, vagyunk-e ilyen mélyen hívők pl. falumban, Csikvándon vagy bármelyik másik magyar faluban? Napjainkban a saját híveink megszólítása is gondot okoz, azt hiszem. Térítés? Ugyan: megtartás! Pedig az úrvacsorai istentiszte-letek végén elhangzik: Menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát s feltámadását. Ennek nem tudunk maradéktalanul megfelelni! Szeretetvendégséget rendezünk, ahol három éve 86-an voltunk, tavaly csak kb. 45-50-en. Miért? S hol voltak a presbiterek? Voltunk, persze, de sokan hiányoztak! Nagy öröm viszont, hogy voltak olyan vendégek, akik nem járnak templomba, de itt találkozhattak Isten igéjével. Sok ilyen sikert kívánok magunknak, hogy minél többeket megnyerjünk a hit számára, Jézus követésére.

Vörösné Kovács Katalin, Csikvánd

Regionális hozzárendelés: Csikvándi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster