Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 04 - Sümeghy József

Arcképcsarnok

Hozzászólás a cikkhez

Sümeghy József

1920-2007

2007. március 5-én hazatért teremtő Urához Sümeghy József lelkésztestvérünk. Az 1920. június 2-án Rábcakapin indult gazdag életpályára emlékeztünk március 11-én a soproni evangélikus templomban és temetőben, ahová sok-sok gyászolóval együtt több százan elkísérték egykori szeretett vadosfai gyülekezetéből is.

Emlékeztek – és emlékeznek ma is – a néhány kedves szóra mindig megállni tudó lelkészükre, aki pontosan ismerve gyülekezetét, mindig tudta, hol, kinek vannak gondjai, kit kell vigasztalni; vagy éppen a családok örömeiben osztozott mindenütt szívesen. Az evangéliummal vigasztalt és mutatott rá a hálaadás lehetőségére is. 44 éven át gondozta hűségesen gyülekezetét, ahol arról is emlékeznek hálával, hogyan kísérte életüket, amikor a családokban ő eskette a szülőket, ő keresztelte és konfirmálta a gyermekeket, és ő kísérte el utolsó földi útjukra a nagyszülőket is. Építette gyülekezetét szavaival a szószékről és személyes kapcsolatban, de építette a szó szoros értelmében is. Azon munkálkodott, hogy az Isten házában minden faluban méltó helyen dicsérhessék a falubeli hívek mennyei Atyánkat. Négy templom felépítése, illetve kialakítása fűződik nevéhez a helybeliek legnagyobb örömére. A hosszú, fáradhatatlan munka gyümölcse a sok hálás szív, amely most mennyei Atyánknak ad hálát Sümeghy Józsefért, akinek szavain, igehirdetésein keresztül is közelebb kerülhettek Istenhez. Hosszú életút az Isten szolgálatában. Ebből 44 év egy gyülekezet terheinek hordozásában; azután pedig 1997-től a nyugalom helyett önként vállalt további szolgálat a Soproni Evangélikus Gyülekezetben és a soproni hitoktatásban. Szolgálata idején és nyugalomba vonulása után is mindezek mellett rengeteg cikk, tanulmány és előadás megjelentetője. Ez a fáradhatatlan élet most mégis megpihenhet. De saját szavaival élve: „Nagy kegyelem, hogy tudjuk, hova megyünk, és ki vár ránk ott!” Ebben a hitben kísértük el Sümeghy Józsefet, és emlékezünk rá ma is hálás szívvel köszönetet mondva Istennek. Osztozunk a család fájdalmában, és ezúton is részvétünket fejezzük ki szeretett „Jóska bácsink” elvesztéséért.

Rác Dénes

Regionális hozzárendelés: Vadosfai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster