Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2007 - 04

4. szám - 2007/04/05

   

Lelki táplálék

„… miért sírsz?” (Jn 20,13)
Van a gyerekeknek egy csodálatos képességük, amit felnőtt korukra sajnos elfelejtenek. Nevezetesen, hogy egyik pillanatról a másikra meg tudnak vigasztalódni. Az egyik percben még olyan keservesen sírnak, mintha a világ összes terhe a vállukat ... >>

A hónap igéje: „Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8b)
A nyíregyházi Élim Szeretetotthon-ban az oltárképen egy hatalmas Krisztus- kéz látható. Az áldásra kinyújtott kéz alatt az emberi életünk szinte minden eseményét ábrázoló képet láthatunk. Krisztus áldó keze alatt nyitogatja az édesapa a tudásra éhes ... >>

Fáklyafény

HÚSVÉT ÜNNEPÉNEK HETE
Húsvét csodálatos ereje abban rejlik, hogy az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. A mi Istenünk nem tehetetlen, néma bálvány, hanem hatalommal munkálkodó, erős Úr. Nem az a döntő, hogy mi mit tettünk vagy teszünk Isten ügyéért, hanem az, ... >>

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 1. (QUASIMODO GENITI) VASÁRNAP HETE
A sok problémával küzdő, de nyomorúságában Istenhez forduló embert az Úr nem veti el, hanem meghallgatja. Erről tesz bizonyságot a zsoltáríró. A Szentírás számtalan példát ad elénk, amely arról győz meg minket, hogy a mi Urunk földi ... >>

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 2. (MISERICORDIAS DOMINI) VASÁRNAP HETE
Jó Pásztorunk az Úr. Sok templomunk oltárképe Jézust jó Pásztorként mutatja be. Úgy látjuk őt, amint bárányait, a nyájat vezeti, vagy ahogyan a szakadékba zuhant bárányáért lehajol, hogy kimentse, vagy éppen vállára vetve viszi a sérült juhot. ... >>

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 3. (JUBILATE) VASÁRNAP HETE
Öröm áradhat el szívünkben ezen a mai vasárnapon, Jubilate vasárnapján. Már a vasárnap ősi egyházi neve is örömre indít. Jubilate: Örüljetek! Ez természetesen önmagában nem elegendő, mert az örömöt parancsolni nem lehet. Ha azonban húsvét ... >>

Arcképcsarnok

Sümeghy József
2007. március 5-én hazatért teremtő Urához Sümeghy József lelkésztestvérünk. Az 1920. június 2-án Rábcakapin indult gazdag életpályára emlékeztünk március 11-én a soproni evangélikus templomban és temetőben, ahová sok-sok gyászolóval ... >>

Dubovay Géza
Dubovay Géza 1919. november 25-én született Pápán. Lelkészcsaládba érkezett, de édesapja korai halála miatt csak rövid ideig élhetett családjával a bezi parókián. Az özvegyen maradt édesanya két kicsi gyermekével (Gézával és Gizivel) Pápán élő ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster